Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 1‒9 lipca 2017

Módl się o TE

I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
Ewangelia Mateusza 21,22

kwiecień 2017
Nowe tematy do modlitwy o Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2017:

Dziękujemy

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że kolejny raz możemy przygotowywać Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie.
Dziękujemy za wszystkich, którzy w minionych latach mogli w tym miejscu poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.
Dziękujemy, że Dzięgielów od lat jest takim wydarzeniem, w czasie którego ludzie mogą wzrastać w wierze.
Dziękujemy za wszystkich, którzy pracowali i pracują na rzecz TE i których Bóg używa.
Dziękujemy za te ponad 40 osób, które już zgłosiły się jako wolontariusze na tegoroczny Tydzień.

Prosimy

Wolontariusze
Aby sprawnie przeprowadzić program potrzebujemy do pomocy pracowników – co najmniej 250 wolontariuszy – najwięcej przy dzieciach w trzech grupach wiekowych, bo około 75 osób, następnie w grupie technicznej, żywieniowej, zabezpieczenia i in. Rozpoczęliśmy nabór i zachęcamy, żeby zgłaszać się przez naszą stronę internetową.

Módlmy się, by Pan poruszył serca ludzi, w różnym wieku, nie tylko młodych, by chcieli zaangażować się w tę pracę i znaleźli w tej ofercie możliwości coś dla siebie.

Modliciele
Zanim rozpocznie się Tydzień Przygotowawczy, czyli w czerwcu, trwają prace związane z planowaniem, tworzeniem programu itp. To jest także czas na to, by modlić się o TE, o te wszystkie przygotowania i to, by ta praca przyniosła plon dla Bożego Królestwa.

Módlmy się, by Pan poruszał serca ludzi, by chcieli w swoich codziennych modlitwach przynosić przed Jego tron tegoroczny Tydzień i by pomnażała się liczba osób modlących się.

Finanse
Koszty Tygodnia przekraczają kwotę 250 tys. zł. Każdego roku te pieniądze musimy zebrać od ludzi, którym zwiastowanie Ewangelii i wzrost Bożego Królestwa leży na sercu. Oznacza to, że te pieniądze pochodzą od nas – ludzi wierzących, którzy widzą jak ważne jest to dzieło.

Módlmy się, by Pan poruszył serca wierzących ludzi, byśmy dostrzegli tę potrzebę i chcieli ją wesprzeć.

Ewangelista i wykładowca
Matthias wybrał dziewięć tematów, a Piotr sześć i pracują nad nimi.

Módlmy się, by Duch Święty dał im właściwe pomysły, przykłady i słowa, bo przecież On doskonale nas zna i wie najlepiej, czego potrzebujemy jako słuchacze.

*****
Na etapie marcowych przygotowań, zachęcaliśmy Cię i prosiliśmy o modlitwę o Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2017, a w szczególności o:

 • wszystkich uczestników Tygodnia: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, internautów
 • wolontariuszy, którzy będą zgłaszać się do pracy w kilku grupach roboczych
 • chętne osoby do pomocy przy rozstawianiu namiotów w czerwcu
 • logistykę związaną z Tygodniem (np. przygotowania dotyczące żywienia, kwater, zabezpieczenia medycznego, wart nocnych)
 • Tydzień Przygotowawczy: bezpieczeństwo i odpowiednią liczbę osób do pracy, sprawność i właściwe wykonanie wszystkich zadań, osobę odpowiedzialną za „grupę przygotowawczą”, administrację, rejestrację i obsługę uczestników
 • zaangażowanie parafii, grup i mediów w promowaniu TE
 • wszystkich mówców i prowadzących zajęcia na TE
 • duszpasterzy, liderów, opiekunów
 • oprawę muzyczną i wszystkie zespoły koncertujące i prowadzące śpiew
 • program dla dzieci, prowadzących i małych odbiorców
 • program dla młodzieży, prowadzących i młodych odbiorców
 • program dla dorosłych, prowadzących i jego odbiorców
 • bezpieczeństwo dla wszystkich: uczestników, wolontariuszy, pracowników i całego miasteczka ewangelizacyjnego
 • sprzątanie po Tygodniu, to niestety nasz słaby punkt, tu szczególnie potrzebujemy odpowiedniej liczby osób
 • zabezpieczenie finansowe

Dziękujemy za każdą modlitwę i zapraszamy do Dzięgielowa!
W czasie Tygodnia jest także zaplanowany czas i miejsce na codzienną modlitwę – zapraszamy na tzw. warty modlitewne.

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 
List do Kolosan 4,2