Tydzień Ewangelizacyjny 2020

4-12 lipca, Dzięgielów

Módl się o TE

TED 2020 – Drugi list modlitewny

Wiosenne ciepło budzi do życia przyrodę, cieszą nas rozkwitające coraz śmielej kwiaty i świergot licznych już ptaków. Jednocześnie, z coraz większą intensywnością myślimy o Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, który trwać będzie, za łaską Pana, od 4 do 12 lipca. Naszą modlitwą jest, by nic nie przeszkodziło w przygotowaniach i w przeprowadzeniu Tygodnia. Prosimy Was o modlitwę przyczynną o błogosławieństwo dla wszystkich przygotowań, o siły i zdrowie dla wszystkich zaangażowanych w to dzieło, zarówno członków Komitetu TE, grupy programowej, pracowników CME, jak i wszystkich wolontariuszy, ewangelistów, wykładowców, seminarzystów, muzyków, aktorów, osób opiekujących się dziećmi, zajmujących się obsługą techniczną, żywieniem, nagłośnieniem.

Mamy nadzieję, że kolejny, 71. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie będzie dla wszystkich uczestników, organizatorów, wolontariuszy, gości, miejscem szczególnym, gdzie można doświadczać Bożej obecności, miłości i akceptacji. Aby było to możliwe niezbędna jest modlitwa, modlitwa wstawiennicza, by Dobry Bóg mógł się do tego dzieła przyznać i wziąć sobie chwałę ze wszystkiego co będzie się tu działo.

Zachęcamy także do modlitwy dziękczynnej, bo naprawdę mamy za co dziękować!

  • jesteśmy wdzięczni Bogu za okazaną nam łaskę na każdym z 70. dotychczas zorganizowanych tygodni i prosimy, by Bóg chciał także czas na 71. Tygodniu Ewangelizacyjnym pobłogosławić swoją obecnością i obdarzyć organizatorów i uczestników TE swym obfitym błogosławieństwem
  • dziękujemy Bogu, że mamy już komplet wykładowców i seminarzystów, i prosimy aby Dobry Bóg zechciał dać odpowiednie myśli, słowa, przykłady, które będą wzmocnieniem, zachęceniem, pobudzeniem dla słuchaczy
  • szczególnie doceniamy Boże działanie przez ludzi, którzy do tej pory przykładali swoje ręce, ofiarowali czas, miłość i pieniądze by to dzieło trwało, i rozwijało się,  i prosimy Boga, który wszystko wie i zaspokaja wszystkie potrzeby aby i tym razem zechciał zabezpieczyć potrzeby finansowe i właściwą ilość wolontariuszy do pracy jaka potrzebna jest aby TE mogło się odbyć.
  • muzyka jest ważnym elementem każdego dnia na TE, prosimy o to by chóry, zespoły i grupy muzyczne miały radość w uwielbianiu Boga i by ten entuzjazm udzielał się słuchaczom.

Nade wszystko prosimy o to by ludzie pobudzeni do modlitwy byli wytrwali w stawaniu przed Wszechmogącym aby przynosić Mu dziękczynienia i prośby związane z TE.

Wspólnie chcemy trzymać się obietnicy zawartej w Księdze Jeremiasza 33,3:

Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!

Niech Pan Bóg da Ci pokój i radość z przebywania w Jego obecności.

Następny list modlitewny – w drugiej połowie kwietnia.

 

TED 2020 – Pierwszy list modlitewny

Jeszcze kalendarzowa zima i wydawać by się mogło, że lato to odległa perspektywa, ale prace nad zbliżającym się Tygodniem Ewangelizacyjnym (4-12 lipca 2020)  trwają już od dawna.

Od października ubiegłego roku regularnie spotyka się Grupa Programowa, w skład której wchodzą duchowni i świeccy, którzy pracują nad przesłaniem, tematyką, programem TE, kontaktują się z mówcami,  muzykami, aktorami, wszystkimi, którzy współtworzą program, wypełniony przez dziewięć dni, od rana do wieczora, wykładami, warsztatami, seminariami, spektaklami teatralnymi, koncertami.

Hasło tegorocznego TE brzmi „zWOLNIj” i nawiązuje do trwającego w naszym Kościele: „Roku wolności chrześcijańskiej”.

Mamy nadzieję, że 71. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie stanie się dla wszystkich uczestników i gości miejscem otwartym, bezpiecznym, gdzie można doświadczać Bożej obecności, miłości i akceptacji, kształtować swoją wrażliwość w relacjach z innymi i uczyć się jak być wolnymi w Chrystusie, bo to wcale nie jest łatwe ani oczywiste. Potrzebna jest modlitwa, modlitwa wielu osób, by Dobry Bóg mógł się do tego dzieła przyznać i  obdarzyć nas po raz kolejny swoim błogosławieństwem.

Dziękujmy Bogu za:

–  wszystkie poprzednie Tygodnie Ewangelizacyjne, za okazaną Bożą łaskę na każdym z 70. dotychczas zorganizowanych tygodni;

–  to, że znowu możemy przygotowywać TE, że są ludzie którym to przedsięwzięcie wciąż leży na sercu, za Grupę Programową i to co już udało się przygotować;

–  ludzi, którzy do tej pory przykładali swoje ręce, poświęcali czas i pieniądze, dołączali do tego dzieła z miłością i pasją.

Nasze prośby modlitewne:

–  o Grupę Programową, pracowników CME i wolontariuszy, aby Stwórca dał siły, pomysły, zdrowie, zdolności organizacyjne i dobrą współpracę na wszystkich polach;

–  o wykładowców: ks. Bartosza Cieślara, który przygotowuje temat wolności w Starym Testamencie, i dr hab. Piotra Lorka który pracuje nad wolnością w Nowym Testamencie, aby Dawca talentów zechciał inspirować ich i dać im odpowiednie słowa, przykłady, które będą wzmocnieniem, zachęceniem, pobudzeniem dla słuchaczy;

– o głównego mówcę TE, dr. Raphaela Anzenbergera, o ewangelistów wśród dzieci, we wszystkich przedziałach wiekowych, i wśród młodzieży w projekcie #młodzi;

– o zabezpieczenie finansowe – tylko Pan Bóg jest w stanie poruszyć serca ludzi, dać im chęć wspierania TE swoimi finansami.

Wspólnie chcemy trzymać się obietnicy zawartej w ewangelii Mateusza 18,19:  „Ponadto zapewniam was: Jeśli dwaj spośród was na ziemi będą zgodnie o coś prosić, otrzymają to od mojego Ojca, który jest w niebie”. (BE)

Niech Pan Bóg da Ci radość i odpoczynek z przebywania w Jego obecności.                                       
Kolejny list modlitewny już w połowie marca, a w nim kolejne tematy do modlitw.