Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Módl się o TE

Czwarty list modlitewny dotyczący 69. TE w Dzięgielowie 

Choć w kalendarzu wciąż wiosna, za oknami już lato. Dobra pogoda sprzyja pracy na zewnątrz, trwają prace porządkowe, niedaleko budynku CME powstaje nowy parking. Wewnątrz też praca wre, telefony dzwonią, maile wypełniają skrzynki. To znak, że coraz więcej osób interesuje się Tygodniem Ewangelizacyjnym, zgłasza swój udział,  deklaruje pomoc w organizowaniu tego przedsięwzięcia. Bardzo się z tego cieszymy, potrzebujemy przecież kilkuset wolontariuszy!

Cieszymy się też, że Pan Bóg daje nowe pomysły, takie jak spot reklamowy, zachęcający do udziału w Tygodniu Przygotowawczym i Ewangelizacyjnym. Na naszym facebooku cieszy się on dużym zainteresowaniem. To wspaniale, że Pan Bóg obdarza nas różnymi talentami, byśmy wspólnie mogli działać na rzecz Jego Królestwa!

Uwielbiajmy Boga, chwaląc Jego wielkość, miłość, mądrość, dobroć, szczodrość, wierność.

Dziękujmy Bogu:

 • za to że po raz kolejny daje nam możliwość, przywilej organizowania Tygodnia Ewangelizacyjnego,
 • za to, że program TE został już wydrukowany i rozesłany do parafii; módlmy się, by zapisane w nim propozycje programowe zainspirowały i zachęciły do przyjazdu na TE wiele osób;
 • za dary i talenty ludzi, którzy ofiarują swoje ręce, serce, czas, miłość i pieniądze, by przygotowania do TE przebiegały sprawnie, zgodnie z planem;
 • za tegorocznych wykładowców i seminarzystów, którzy podjęli się prowadzenia wykładów, seminariów, warsztatów, bogatego programu dla dzieci i młodzieży, także za wszystkich ewangelistów którzy o 17.00 będą mieli poselstwa ewangelizacyjne, skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych;
 • za muzyków i aktorów, którzy będą występować na TE w czasie koncertów i spektakli, służąc talentami otrzymanymi od Pana, przybliżając nam Jego prawdy w piękny, ciekawy sposób;
 • za wszystkich którzy modlą się o TE i wspierają jego organizację.


Prośmy Boga o:

 • wolontariuszy do wszystkich służb – przed, w trakcie i po TE, o to by sam Pan Bóg dał wielu osobom chęć zaangażowania się w różnorodną i nieraz żmudną pracę;
 • jak najwięcej osób także na tzw. „pospolite ruszenie” w soboty 9 i 23 czerwca, kiedy będą stawiane namioty;
 • bezpieczne podróżowanie dla wszystkich zaangażowanych w program TE a także dla wszystkich dojeżdżających uczestników;
 • tłumaczy, by mogli sprawnie współpracować z mówcami, tak by ich poselstwo było dla wszystkich zrozumiałe;
 • mądrość dla informatyków, by mogli przygotować sprawnie działający system (w związku ze zmianą systemu do zbierania zgłoszeń wolontariuszy i uczestników TE mamy pewne problemy, które staramy się rozwiązać);
 • siły, cierpliwość, kreatywność dla wszystkich którzy „przykładają rękę do pługa”;
 • hojność w dzieleniu się swoimi finansami, czasem, wsparciem, życzliwością, by TE mogło przynosić Bogu chwałę i by finansów starczyło na pokrycie wszystkich kosztów.

Życząc Wam odczuwania Bożej obecności, bliskości i radości w czasie wspólnej modlitwy, polecamy Psalm Dawidowy:

Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!  Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja  /Psalm 103,1-5/. 

(Kolejny list modlitewny będzie w drugiej połowie czerwca.)

Dziękujemy za każdą modlitwę i zapraszamy do Dzięgielowa!
W czasie Tygodnia jest także zaplanowany czas i miejsce na codzienną modlitwę – zapraszamy na tzw. warty modlitewne.

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 
List do Kolosan 4,2