Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Módl się o TE

3. list modlitewny o 70. TE w Dzięgielowie

Trwa Wielki Tydzień, czas refleksji i smutku, kiedy przyglądamy się sobie samym, ale też cieszymy się wyratowaniem od ciężaru grzechu. Trwa czas przygotowywania się do pięknych świąt, ale też czas modlitwy, dziękowania za to, co Pan Jezus dla nas uczynił, ukazując w pełni niezmierzoną miłość Boga Ojca do człowieka.

W tym czasie pragniemy zachęcić Was do trwania w modlitwie o Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który przebiegać będzie pod hasłem „Pokój z widokiem”. Przynośmy dziękczynienia i prośby przed Boży tron:

 • Jesteśmy ciągle pod wrażeniem jak dobry jest Bóg, przez wszystkie lata poprzednich Tygodni Ewangelizacyjnych, gdy nas prowadził, strzegł i obdarzał swą obecnością. Prośmy Pana aby i w tym Tygodniu Ewangelizacyjnym uwielbił się i odebrał należną sobie chwałę.
 • Dziękujemy Bogu, że udało się już zebrać informacje do Informatora TE, teraz pozostają korekty, druk i oczywiście dystrybucja. Naszą troską jest, aby Informator TE dotarł do jak największej ilości rodzin i był zachęceniem do wzięcia udziału w bogatym programie.
 • W ubiegłym roku bardzo trafiony był cykl programowy #młodzi 12 +. Wykłady młodych seminarzystów i ewangelistów i cały program w namiocie #młodzi cieszył się ogromnym zainteresowaniem nastolatków. Na tegoroczne TE mamy już 8 seminarzystów na godzinę 15.00 ale jeszcze szukamy pomysłów tematów na ewangelizacje o 17.00, tematów które będą pomocne by odczuwać, mieć pokój i udzielać go innym. Prośmy Boga o inspirację.
 • Powoli zgłaszają się wolontariusze do różnych prac. Dziękujemy Bogu, że są wśród nich osoby nowe a także ci, którzy współpracują z nami od lat. Są jednak „działki”, które jeszcze „świecą pustkami”. Prosimy Pana aby chciał zachęcić młodych i dojrzałych ludzi do pracy wolontariackiej na TE.
 • Dziękujemy Bogu za wszystkich darczyńców, którzy powierzają nam swoje finanse, aby koszty Tygodnia Ewangelizacyjnego mogły być pokryte. Módlmy się, aby Bóg, który zaopatruje, pozwolił nam na pokój w tej sprawie.

Życzymy Wam radowania się z przywileju przychodzenia przed Boży tron z dziękczynieniem, i z tego, że możemy Mu powierzać także wszystko to co nas niepokoi, co  jest dla nas trudne.

Życzymy Wam błogosławionych, pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa!

Niech zachęceniem dla nas wszystkich będzie psalm dziękczynny. „Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie” /Psalm 100/.

__________________________________________________________________

2. list modlitewny o 70. TE w Dzięgielowie

Wiosna, pierwsze przebiśniegi już przekwitły, przyroda budzi się do życia, a my już z coraz większym napięciem myślimy o Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, który zaplanowany jest od 29 czerwca do 7 lipca, myślimy o życiu które może być pobudzone przez Boga dzięki TE.

Mamy nadzieję, że jubileuszowy, 70. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie będzie dla wszystkich uczestników, wolontariuszy, gości, miejscem szczególnym, gdzie można doświadczać Bożej obecności, miłości i akceptacji. Aby było to możliwe niezbędna jest modlitwa, modlitwa wstawiennicza, by Dobry Bóg mógł się do tego dzieła przyznać i wziąć sobie chwałę ze wszystkiego co będzie się tu działo.

Zachęcamy by razem z nami dziękować i prosić Boga o :

 • jesteśmy wdzięczni Bogu, za okazaną nam łaskę na każdym z 69. dotychczas zorganizowanych tygodni i prosimy o to by Bóg chciał i ten czas na 70 Tygodniu Ewangelizacyjnym pobłogosławić swoją obecnością i obdarzyć organizatorów i uczestników TE swym błogosławieństwem
 • dziękujemy Bogu, że mamy już komplet seminarzystów i prosimy aby Dobry Bóg zechciał dać odpowiednie myśli, słowa, przykłady, które będą wzmocnieniem, zachęceniem, pobudzeniem dla słuchaczy
 • szczególnie doceniamy Boże działanie przez ludzi, którzy do tej pory przykładali swoje ręce, czas, miłość i pieniądze do tego dzieła i prosimy Boga, który wszystko wie i zaspokaja wszystkie potrzeby aby i tym razem zechciał zabezpieczyć potrzeby finansowe i właściwą ilość wolontariuszy do pracy jaka potrzebna jest aby TE mogło się odbyć.
 • muzyka jest ważnym elementem każdego dnia na TE, prosimy o to by chóry, zespoły i grupy muzyczne miały radość w uwielbianiu Boga i by ten entuzjazm udzielał się słuchaczom.
 • nadal prosimy o to by ludzie modliciele-wstawiennicy, byli wytrwali w stawaniu przed Wszechmogącym aby przynosić Mu dziękczynienia ale i prośby związane z TE.

Wspólnie chcemy trzymać się obietnicy zawartej w Księdze Jeremiasza 33,3  Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!

Niech Pan Bóg da Ci radość i odpoczynek z przebywania w Jego obecności.                                                     

Następny list modlitewny już w drugiej połowie kwietnia, przed Świętami Wielkanocnymi.

________________________________________

1. list modlitewny o 70. TE w Dzięgielowie 

Za oknem pierwsze objawy przedwiośnia, a my już od długiego czasu myślimy o lecie, o Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, który w tym roku trwać będzie od 29 czerwca do 7 lipca. Hasło tegorocznego TE brzmi „Pokój z widokiem” i nawiązuje do biblijnego hasła roku: „Szukaj pokoju i dąż do niego” /Psalm 34,15/.

Mamy nadzieję, że 70. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie stanie się dla wszystkich uczestników i gości miejscem otwartym, bezpiecznym, gdzie można doświadczać Bożej obecności, miłości i akceptacji, kształtować swoją wrażliwość w relacjach z innymi i uczyć się, jak być „bliźnim”. Lecz aby było to możliwe potrzebujemy modlitwy, modlitwy wstawienniczej, by Dobry Bóg mógł się do tego dzieła przyznać i  obdarzyć je swoją przychylnością.

Dziękujemy Bogu za:

 • wszystkie poprzednie Tygodnie Ewangelizacyjne, za okazaną Bożą łaskę na każdym z 69. dotychczas zorganizowanych tygodni
 • to, że znowu możemy przygotowywać TE, że są ludzie którym to przedsięwzięcie wciąż leży na sercu
 • ludzi, którzy do tej pory przykładali swoje ręce, czas, miłość i pieniądze do tego dzieła

Nasze prośby do modlitwy:

 • o Grupę Programową i pracowników CME , aby Stwórca dał siły, pomysły, zdrowie, zdolności organizacyjne i dobrą współpracę na wszystkich polach
 • o wykładowcę ks. Tima Hinrichs’a i mówców ewangelizacyjnych (tych samych którzy usługują na tegorocznym ProChrist): ks. Leszka Czyża, pastora dr Piotra Gąsiorowskiego, ks. Tomasza Pieczko,  dr Piotra Lorka, ks. Ryszarda Nowaka i pastora Leszka Mochę,  aby Dawca talentów zechciał dać im właściwe impulsy, słowa, przykłady, które będą wzmocnieniem, zachęceniem, pobudzeniem dla słuchaczy
 • o zabezpieczenie finansowe – tylko Pan Bóg jest w stanie poruszyć serca ludzi, dać im chęć wspierania TE swoimi finansami
 • o modlicieli-wstawienników, którzy staną przed Wszechmogącym aby przynosić Mu dziękczynienia ale i prośby związane z TE

Wspólnie chcemy trzymać się obietnicy zawartej w ewangelii Mateusza 18,19:  „Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie”.

Niech Pan Bóg da Ci radość i odpoczynek z przebywania w Jego obecności.                                                     

P.S. Kolejny list modlitewny już w drugiej połowie marca.