1.5

Od godz. 8.00 do 18.00 zapraszamy na Dzień Otwarty naszej Szkoły Biblijnej. Wykłady z Listów do Efezjan i Kolosan poprowadzą: Paweł Gumpert Obst, dyrektor CME; Marek Cieślar, koordynator i ks. dr Grzegorz Olek, dyrektor Szkoły.

Mamy drugi dzień kursu wychowawców, który organizujemy. Dodatkowo do Dzięgielowa przyjedzie dziś 25 osób, by zdobyć uprawnienia kierownika wypoczynku.

Martwimy się z powodu pożaru w misyjnym szpitalu w Asuanie, gdzie od kilku lat pracuje Ania Pinkas. Wraz z Lidzią Żur przeżywamy dramat rodzin z Pobe Mengao, które musiały uciekać przed terrorystami. Modlimy się o poprawę sytuacji i prosimy, módlcie się wraz z nami.

Nasi partnerzy