1.5

Witamy rok 2019, w którym odbędzie się 70. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, którego jesteśmy organizatorami. Gorąco Cię zapraszamy na to wydarzenie na przełomie czerwca i lipca.

Natomiast już w marcu organizujemy polską edycję międzynarodowej kampanii ewangelizacyjnej ProChrist. Niewiarygodne? – to hasło przewodnie wieczorów, które możesz transmitować dla swojej parafii, wspólnoty.

Biblijne hasło rozpoczynającego się roku brzmi: Szukaj pokoju i dąż do niego [Ps 34,15]. Wezwanie psalmisty niech inspiruje nas do szukania porozumienia – do szukania dobra między nami. Módlmy się!

Nasi partnerzy