69. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie  30 czerwca – 8 lipca 2018 r.
W programie: ewangelizacje – Elke Werner, wykłady biblijne: ks. Tim Hinrichs, dr Piotr Lorek, dr Grzegorz Olek, ks. Adam Podżorski oraz spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, seminaria, warsztaty, spektakle teatralne, koncerty.

13. Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie  15–21 lipca 2018 r.
Główny mówca – ks. dr Grzegorz Olek.

20. Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie  19–26 sierpnia 2018 r.
Główny mówca – ks. Bogdan Wawrzeczko. 

Co roku od lat organizujemy kilkudniowe kampanie ewangelizacyjne w trzech regionach Polski. Towarzyszy im wspólne hasło w oparciu o fragment biblijny związany z danym rokiem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Imprezy te, w dużej mierze odbywają się na wolnym powietrzu, mają charakter ekumeniczny. Program adresowany jest do wszystkich grup wiekowych. Organizacja i program Tygodni utrzymuje się z ofiar, wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.

Zorganizuj z nami Tydzień: zostań wolontariuszem, wspieraj finansowo, zaproś znajomych, módl się.

Dodatkowe informacje

Wspieraj Tygodnie Ewangelizacyjne 2018

Módl się o Tygodnie Ewangelizacyjne 2018

I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
Ewangelia Mateusza 21,22

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy przygotowywać Tygodnie Ewangelizacyjne w: Dzięgielowie, Zelowie i Mrągowie i że od lat są to miejsca, w których możemy głosić ewangelię, inspirować do nawiązywania relacji z Bogiem i pomagać innym wzrastać w wierze. Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy dołożyli do tego swoje ręce i których Bóg używał.
Na etapie przygotowań do TE 2018, zachęcamy Cię i prosimy – módl się o:

 • wszystkich uczestników Tygodni: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, internautów
 • wolontariuszy, którzy będą nam pomagać
 • chętne osoby do pomocy przy pracach fizycznych
 • logistykę związaną z Tygodniami dotycząca m.in.: przygotowania posiłków, kwater, zabezpieczenia medycznego
 • sprawność i właściwe wykonanie wszystkich zadań
 • zaangażowanie parafii, grup i mediów w promowaniu TE
 • wszystkich mówców i prowadzących zajęcia na TE
 • duszpasterzy, liderów, opiekunów
 • oprawę muzyczną i wszystkie zespoły koncertujące i prowadzące śpiew
 • program dla dzieci, osoby prowadzące go i małych odbiorców
 • program dla dorosłych, prowadzących i jego odbiorców
 • bezpieczeństwo dla wszystkich w czasie przygotowań i trwania akcji: uczestników, wolontariuszy, pracowników
 • zabezpieczenie finansowe


Dziękujemy za każdą modlitwę i zapraszamy do udziału w TE!

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 
List do Kolosan 4,2

Nasi partnerzy