69. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie  30 czerwca – 8 lipca 2018 r.
W programie: ewangelizacje – Elke Werner, wykłady biblijne: ks. Tim Hinrichs, dr Piotr Lorek, dr Grzegorz Olek, ks. Adam Podżorski oraz spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, seminaria, warsztaty, spektakle teatralne, koncerty.
Program szczegółowy 69. TED > pobierz

Rozpowszechniaj, zapraszaj, drukuj plakaty TED 2018 > pobierz > pobierz2


13. Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie  15–21 lipca 2018 r.
Główny mówca – ks. dr Grzegorz Olek.

20. Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie  19–26 sierpnia 2018 r.
Główny mówca – ks. Bogdan Wawrzeczko.
Zobacz więcej.

Co roku od lat organizujemy kilkudniowe kampanie ewangelizacyjne w trzech regionach Polski. Towarzyszy im wspólne hasło w oparciu o fragment biblijny związany z danym rokiem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Imprezy te, w dużej mierze odbywają się na wolnym powietrzu, mają charakter ekumeniczny. Program adresowany jest do wszystkich grup wiekowych. Organizacja i program Tygodni utrzymuje się z ofiar, wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.

Zorganizuj z nami Tydzień: zostań wolontariuszem, wspieraj finansowo, zaproś znajomych, módl się.

Dodatkowe informacje

Wspieraj Tygodnie Ewangelizacyjne 2018

Módl się o 69. TED

Cieszymy się ciepłem, słońcem, zielenią traw, kolorami rozkwieconych łąk, ogródków i sadów. Niezrównany Artysta daje nam tej wiosny wiele powodów do radowania się i dziękowania! Dostrzegajmy piękno Jego stworzenia, oddawajmy kochającemu nas Bogu chwałę i cześć!

U nas, w CME, rozkwitły przygotowania do Tygodnia Ewangelizacyjnego. Jest ciepło, nawet gorąco! Dzielimy się z Wami tym za co już możemy wspólnie dziękować, prosimy o modlitwę również w sprawach które są przedmiotem naszej troski.

Dziękujmy Bogu:

– za dary i talenty ludzi, którzy ofiarują swoje ręce, serce, czas, miłość i pieniądze, by przygotowania do TE przebiegały sprawnie, zgodnie z planem;

–  za tegoroczną ewangelistkę Elke Werner, za wykładowców i seminarzystów, którzy podjęli się prowadzenia wykładów, seminariów, warsztatów, bogatego programu dla dzieci i młodzieży;

– za muzyków i aktorów, którzy będą występować na TE w czasie koncertów i spektakli teatralnych, służąc talentami otrzymanymi od Pana, przybliżając nam Jego prawdy w piękny, ciekawy sposób;

–  za to, że program TE został już dopięty i opisany. Planujemy, że informator dotrze do Was  w połowie maja – roześlemy go do wszystkich parafii.  Módlmy się, by zapisane w nim propozycje programowe zainspirowały i zachęciły do przyjazdu na TE wiele osób;

– za umożliwienie zakupu nowej konsolety mikserskiej, dzięki której będziemy mogli dobrze nagłośnić Tydzień Ewangelizacyjny. Wierzymy, że Pan Bóg pobłogosławi ten zakup i da nam możliwość wykorzystywania całej bazy sprzętowej, jak i studia nagrań, do głoszenia ewangelii i wspierania osób i zespołów, które chcą służyć ku Jego chwale.

Prośmy Boga:

–  o wolontariuszy do wszystkich służb, przed TE, w trakcie i po TE, aby sam Pan Bóg dał wielu osobom chęć zaangażowania się w różnorodną i nieraz żmudną pracę;

–  o ewangelistkę, wykładowców, seminarzystów, aby Bóg dał im właściwe impulsy, słowa, przykłady, które będą rozbudzały i wzmacniały wiarę słuchaczy;

– o tłumaczy, by mogli sprawnie współpracować z mówcami, tak by ich poselstwo było dla wszystkich zrozumiałe;

– o sprawną renowację dużego namiotu – jego części zostały przewiezione do impregnacji, módlmy się o prawidłowe zaimpregnowanie i o finanse na pokrycie związanych z tym kosztów;

– o program komputerowy do obsługi bazy danych. W związku ze zmianą systemu do zbierania zgłoszeń wolontariuszy i uczestników TE mamy pewne problemy, które staramy się rozwiązać. Prośmy o mądrość dla informatyków, by mogli przygotować sprawnie działający system;

– o siły, cierpliwość, kreatywność dla wszystkich którzy „przykładają rękę do pługa”;

– o hojność w dzieleniu się swoimi finansami, czasem, wsparciem, życzliwością, by TE mogło przynosić Bogu chwałę i by finansów starczyło na pokrycie wszystkich kosztów.

Życzymy Wam odczuwania Bożej bliskości i radości w czasie wspólnej modlitwy!

„Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu”.
/List do Kolosan 3,17/

Nasi partnerzy