1.5

Ciemność okrywa ziemię i mrok narody,
Lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą.
Księga Izajasza 60,2

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego

w imieniu załogi CME
życzy diakon Paweł Gumpert Obst

* * *

 MODLITWA WIELKANOC 2022


Nasi partnerzy