1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza do składania ofert na usługi prowadzącego superwizję grupową zgodnie ze szczegółami zawartymi w Zapytaniu ofertowym Zapytaniu ofertowym

Załączniki do zapytania ofertowego:
załącznik nr 1 zal
załącznik nr 2 zal
załącznik nr 3 zal
załącznik nr 4 zal

Publikacja ogłoszenia: 14.06.2017


W dniu 23.06.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie osoby prowadzącej superwizję grupową.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę pani Bernadety Grobelny zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

Publikacja: 23.06.2017

Nasi partnerzy