1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza do składania ofert na stanowisko SOCJOTERAPEUTA zgodnie ze szczegółami zawartymi w Zapytaniu ofertowym Zapytaniu ofertowym

Załączniki do zapytania ofertowego:
załącznik nr 1 zal
załącznik nr 2 zal
załącznik nr 3 zal
załącznik nr 4 zal

Publikacja ogłoszenia: 08.06.2017


20.06.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym z 8. 06.2017 r. na zatrudnienie  socjoterapeuty dziecięcego. 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Doroty Czerkies-Bald  zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

Publikacja zakończenia procedury: 20.06.2017

 


Nasi partnerzy