1.5

W dniu 6.04.2021 zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera pierwszej pomocy przedmedycznej.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Aleksandry Ścisłowskiej zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

W dniu 6.04.2021 zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera asertywności.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Agaty Stanusz zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

W dniu 6.04.2021 zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie trenera Porozumienia Bez Przemocy.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Barbary Bielanik zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.

 


Nasi partnerzy