1.5

W dniu 27.02.2018 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie socjoterapeuty dziecięcego.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę pani Gabrieli Glajcar zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.


Nasi partnerzy