1.5

“Być twórczym w realiach pandemii” – Konferencja Duszpasterskie PROGRESSIO

19 marca 2022 roku, godz. 10.00–13.30  |  platforma ZOOM

Wykładowca: Helmut Weiss

W programie m.in.: 

  • duszpasterstwo w warunkach izolacji, odosobnienia, niepewności, nasilenia zaburzeń i dysfunkcji, realności śmierci
  • jak zatroszczyć się o siebie
  • jak pomagać innym
  • przykład rozmowy duszpasterskiej
  • dyskusja w grupach
  • studium przypadku

Helmut Weiss – doświadczony duszpasterz, superwizor, teolog, nauczyciel superwizji pastoralnej, założyciel i do 2021 roku prezes Society for Intercultural Care and Counselling (SIPCC). Od 1986 roku organizator Międzynarodowych Seminariów Duszpasterstwa i Poradnictwa Międzykulturowego. Prowadził kursy duszpasterskie w wielu krajach, także w Polsce. Autor książki „Duszpasterstwo, psychologia pastoralna, superwizja”, wydanej przez wydawnictwo Warto.

Zgłoszenia 
marek.cieslar@cme.org.pl lub tel. 693 50 74 74

Koszt 
50 zł

Zgłoszenia i wpłaty do 15 marca 2022 r. na konto:
CME, ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem: PROGRESSIO 22

Dla osób, które zgłoszą się i dokonają wpłaty do 7 marca – promocyjna opłata 39 zł.

Link na ZOOM zostanie przesłany wszystkim zgłoszonym osobom do 17 marca br.

Organizator
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie

Konferencje Progressio:

  • propagują i rozwijają duszpasterstwo jako zadania wspólnoty wierzących
  • wspierają rozwój osób zaangażowanych w towarzyszenie innym w życiowych zadaniach, problemach i kryzysach
  • dają wiedzę i umiejętności osobom zaangażowanym w różnego rodzaju działania poradnicze i pomocowe

Nasi partnerzy