1.5

W sobotę 11 listopada odbyła się Jesienna Konferencja Kobiet. Od wielu lat jej gospodarzem jest parafia w Dzięgielowie, a organizatorem Centrum Misji i Ewangelizacji. Temat przewodni konferencji odbywających się dwa razy w roku, zazwyczaj związany jest z biblijnym hasłem roku. Wiosną był to werset roku 2023 „Tyś Bóg, który mnie widzi”, teraz zastanawiałyśmy się nad sensem słów: Widzieć Jezusa.

Na spotkanie przyjechały panie z diecezji katowickiej i cieszyńskiej, a także z Republiki Czeskiej. Wspólny śpiew poprowadziła „Grupa dla Pana” z Dzięgielowa. W pierwszej części świadectwem życia z Bogiem podzieliły się trzy kobiety. Realne życie, zmagania, relacja z Bogiem, wniosły bardzo duży ładunek emocjonalny. Z drugiej strony wskazały na Boże działanie i prowadzenie w bardzo trudnych sytuacjach. Mówiły o Bogu wielkim, wiernym i zainteresowanym każdym człowiekiem, dlatego uczestniczki spotkania odnalazły siebie w wypowiadanych słowach.

Po przerwie wysłuchałyśmy wykładu „ Kim jest Ten, na którego patrzymy” Elżbiety Cieślar, która skupiła się na słowach z listu do Hebrajczyków 12,1-3 Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,  patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Była to prawdziwa laudacja Pana Jezusa! Autorka przypomniała, iż Jezus to Bóg i człowiek jednocześnie, Król i Sługa, Ofiara i Arcykapłan. Jak mamy na Niego patrzeć? Z wiarą, wytrwale, z miłością i radością. Wykładowczyni zwróciła też uwagę, że przechodzenie przez trudności jest nieuniknione, ale obietnice dotyczące obecności Pana Jezusa zawarte w Bożym Słowie są warte zaufania. Zostałyśmy zachęcone do czytania Bożego Słowa – wręcz „przeżuwania” go, do modlitwy, do uwielbiania Jezusa i do wytężenia słuchu, by słyszeć, kiedy mówi do każdej z nas „kocham cię”. Elżbieta Cieślar postawiła nam także wyzwanie: czy oczekuję Pana i modlę się ”Przyjdź Panie Jezu”?

Na zakończenie konferencji jej uczestniczki otrzymały prezent: kalendarz z widokówkami i wersetami biblijnymi. W przerwie spotkania, a nawet po jego zamknięciu, stoiska Księgarni Warto, Funduszu „Daj dzieciom nadzieję” oraz Fundacji „Uskrzydlij dzieciaki.pl” były wręcz oblegane!

Wiele pań było bardzo zadowolonych z takiego sobotniego poranka. Umawiały się już na wiosnę i wyjeżdżały zachęcone do tego, by wracać myślami, a może nawet dzielić się z innymi tym, co usłyszały w Dzięgielowie. A zatem do zobaczenia!

Mariola Fenger

 


Nasi partnerzy