1.5

Co roku, już od 20 lat, późnym wieczorem młodzi ludzie i nie tylko spotykają się, aby wspólnie w wielkiej społeczności przeżywać czas zadumy i rozmyślań, jakim jest pamiątka ukrzyżowania Jezusa, ale także – już po północy – radować się ze zmartwychwstania Pana.

W 2017 roku “Bezsenna noc” wróciła do swoich korzeni, czyli do Skoczowa, ponieważ to właśnie tu miała swoje początki. Choć impreza zaczynała się dopiero o godz. 22.00, skoczowska młodzież, w roli wolontariuszy, była na miejscu już kilka godzin wcześniej. Trzeba było rozstawić sprzęt w kościele, przygotować rekwizyty, włóczki i urządzić mini bufet dla zespołu oraz pozostałych wolontariuszy. Należało też przypilnować sytuacji na parkingu, w czym świetnie sprawdzili się chłopcy. Później, to, co się przygotowało trzeba było rozdać uczestnikom, zebrać ofiarę oraz załatwić inne sprawy związane, kolokwialnie mówiąc, z bieganiem po kościele.

Na “Bezsenną noc 2017”, zorganizowaną przez Centrum Misji i Ewangelizacji, przybyło około 600 osób z różnych parafii. Pierwsza część “Bezsennej nocy”, czyli do północy, minęła bardzo refleksyjnie. Całość poprowadził ks. Marcin Podżorski, a mówcami byli ks. Marcin Ratka-Matejko, ks. Łukasz Stachelek, ks. Łukasz Ostruszka i ks. Piotr Sztwiertnia. Zastanawialiśmy się nad tym, co nas oddziela od Boga, uświadamiając sobie, że właśnie dzięki śmierci Jezusa Chrystusa jesteśmy z tego oczyszczeni. Jak co roku chcieliśmy wspólnie przystąpić do spowiedzi i Wieczerzy Pańskiej. Drugą część spędziliśmy na śpiewie, który poprowadził znany wszystkim zespół „Cześć” z Wisły Malinki, z którym także trochę pośpiewaliśmy w części pierwszej. Około godz. 01.30 spotkanie dobiegło końca i trzeba było jechać do domów, bo już za kilka godzin na wielu z nas czekała kolejna wizyta w kościele.

Myślę, że był to bardzo wartościowy czas. Czas, w którym młodzież, ale też i osoby dorosłe mogły wspólnie uwielbiać Pana i świętować to szczególne wydarzenie, jakie dał nam Bóg posyłając swojego Syna na świat. Zmartwychwstały Jezus i tym razem sprawił, że stworzyliśmy ogromną społeczność na Jego chwałę.

Estera Witoszek

Organizator “Bezsennej nocy” – Centrum Misji i Ewangelizacji – dziękuje parafii ewangelickiej w Skoczowie za zaproszenie i pomoc. Dzięki zaangażowaniu młodzieży, pani kościelnej i miejscowych księży wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Cieszymy się, że tę niezwykłą noc spędził z nami biskup diecezji cieszyńskiej ks. Adrian Korczago.

Fotorelacja: FotoSoul.pl


Nasi partnerzy