1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracowników na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER) do realizacji programu Szkoła Mobilna w ramach projektu „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt będzie realizowany w Bytomiu.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania >> SzM_praca_wymag

Oświadczenie o wykształceniu >> SzM_praca_wykszt

Oświadczenie o stażu pracy >> SzM_praca_staz

Kwestionariusz osobowy >> SzM_praca_kwestion


Nasi partnerzy