1.5

Rok Wolności Chrześcijańskiej

Okrągły rok. Dwie dwudziestki. To pobudza wyobraźnię. Logo roku 2020 inspiruje i wskazuje drogę. Pierwsze zero jest okrągłe i pełne. W centrum krzyż, symbol chrześcijaństwa.

To właściwe. Prawdziwą wolność przynosi Chrystus. Umarł na krzyżu właśnie dlatego, żebyśmy mogli być wolni.

Wolności trzeba szukać? Przecież żyjemy w wolnym kraju, mamy wolność religijną, możemy bez przeszkód chodzić do kościoła, czytać Biblię, rozmawiać o Bogu. JESTEŚMY wolni! No cóż. W rozmowie z ludźmi, którym wydawało się, że są wolni, i którzy czytali Pismo i rozmyślali o Bogu chyba więcej niż my, Jezus powiedział:

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie /J 8,36/.

No tak, powiemy. Tamci uważali, że jako potomkowie Abrahama są wolni, liczyli na szczególne względy jako spadkobiercy drogi Abrahama i Mojżesza, polegali na wypełnianiu przykazań i przepisów religijnych, a nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza Zbawiciela,  dlatego nie byli wolni. My wiemy, że wolność uzyskujemy tylko z Bożej łaski, dzięki wierze w dzieło Chrystusa na krzyżu, który zapłacił karę za nasz grzech, więc… jesteśmy wolni!

Czy na pewno jest to takie proste?

Nasza religijność nie bywa podobna do postawy tamtych? Nie zdarza się, że polegamy na wypełnianiu rytuałów i przepisów religijnych, traktując sprawy wiary powierzchownie? Nie powołujemy się na ojców wiary, dumni z ich osiągnięć, wcale, tak naprawdę, nie naśladując ich przykładu, nie mówiąc już o szczerym konfrontowaniu się z Bożą prawdą?

Marcin Luter na temat wolności chrześcijanina napisał: Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym. Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy.

Czy rozumiemy, co oznacza zderzenie tych pozornie sprzecznych stwierdzeń? Że dotyczy też uświadomienia sobie własnego egoizmu, pychy, potrzeby pokuty, pokory, wyjścia naprzeciw potrzebom innych, gotowości do niesienia pomocy… Mamy o czym myśleć i rozmawiać! Dobrze, że w logo roku 2020 wpisana jest też Róża Lutra, symbol wieloznaczny, otwierający przestrzeń szerokiej dyskusji nad istotą wolności, miłości, radości!

Wykorzystajmy ten rok jak najlepiej!

format PDF pobierz

format JPG pobierz

format PDF pobierz

format JPG pobierz

 

 

 

 


Nasi partnerzy