1.5

Serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie się w tegoroczną akcję “Prezent pod choinkę”! Dzięki Waszemu zaangażowaniu mogliśmy obdarować dzieci z różnych środowisk, Kościołów, państw. Dziękujemy w ich imieniu z radością i wdzięcznością w sercach!

Od początku akcja dobrze się rozwijała. Do CME i koordynatorów lokalnych zgłaszały się osoby angażujące się w nią od lat, a także te,które zadeklarowały w niej udział po raz pierwszy. Szkoły, przedszkola, parafie, rodziny, osoby prywatne, dzieci, młodzież i dorośli wspólnie przygotowali rekordową ilość 6620 paczek, które mogliśmy wysłać do pięciu krajów.

Najwcześniej, już pod koniec listopada wyruszyły transporty na Białoruś i Ukrainę. Formalności celne, związane z odbiorem pomocy charytatywnej w krajach poza granicami UE trwają kilka tygodni, a prezenty powinny dotrzeć do dzieci przed świętami, lub w czasie świąt. W tym roku dość szybko otrzymaliśmy informację, że paczki dotarły do współpracujących z nami miejscowych organizacji i kościołów.

Na Ukrainie w załatwianiu formalności celnych i w dystrybucji paczek pomaga nam zaprzyjaźniona organizacja pomocowa. To dzięki niej paczki dotrą do domów dziecka i polskich szkół w zachodniej Ukrainie. Większość z 2362 paczek powędrowała dalej na wschód, do Charkowa. Tam rozdzielaniem prezentów jak co roku zajął się ks. Pavlo Schwartz, biskup jednego z Kościołów luterańskich na Ukrainie, i jego żona, Agata. Część prezentów trafi do rodzin, które ucierpiały z powodu trwającego w Donbasie konfliktu wojennego.

Na Białorusi paczki świąteczne dotarły do Grodna i Witebska, gdzie dystrybucją zajęły się miejscowe wspólnoty luterańskie. Rozdział 1276 paczek koordynował pastor Wladimir Tatarnikow.

W Rumunii prezenty trafiły do Sibiu, gdzie ich rozdziałem zajął się pastor Laszlo-Zoran Kezdi oraz do Braszowa, tam dystrybucję poprowadziła Melinda Szekely, dyrektor miejscowego liceum. Część paczek powędrowała do miejscowości Jassyn. Wśród obdarowanych 2273 prezentami dzieci, były m.in. sieroty oraz dzieci i młodzież objęta opieką streetworkerów.

Dzięki temu, że tegoroczna akcja zaowocowała rekordową ilością prezentów, mogliśmy przekazać także 500 paczek na Słowację, dzieciom z romskich rodzin, objętych działaniami chrześcijańskich misji. Dołożyliśmy tym samym swoją świąteczną „cegiełkę” do prowadzonego tam regularnie dzieła ewangelizacyjno-charytatywnego.

Najpóźniej, w połowie grudnia, wyruszyła do Bułgarii czesko-polska grupa wolontariuszy, by zawieźć niemal 200 paczek dzieciom przebywającym wraz z rodzinami w obozie uchodźców w Charmanli (blisko tureckiej granicy).

Dla wszystkich obdarowanych był to serdeczny znak, że ktoś o nich myśli, że Kościół to wspólnota braci i sióstr połączonych Chrystusową miłością.

 


Nasi partnerzy