1.5

Rozdawanie paczek wśród dzieci romskich w Sabinovie na Słowacji

W niedzielę, 8 grudnia 2019, pastorzy Marian Kaleja i Marek Olah, oraz jeszcze jeden brat ze zboru w Sabinovie, usługiwali w Zborze Zielonoświątkowym z Wiśle Nowej Osadzie. W drodze powrotnej zabrali na Słowację paczki dla dzieci – ze Zboru w Nowej Osadzie ok. 200 paczek, ze Zboru Betel w Ustroniu ok. 200 paczek i z CME Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie – 500 paczek. W środę zorganizowali w Domu Modlitwy w Sabinowie ewangelizację, na którą przyszło około 600 osób, a podczas której rozdano paczki dzieciom z Sabinova. Ponadto, bracia ze zboru ruszyli z paczkami do okolicznych wiosek, aby tam rozdawać paczki po domach i dzielić się dobrą nowiną, że Zbawiciel przyszedł na świat.
Pastor Marian prosił mnie, abym przekazał wszystkim darczyńcom w Polsce serdeczne podziękowania.
Rinaldo Olah, który przesłał mi te zdjęcia, napisał, że radość na twarzach dzieci była “neuveritelna”, czyli niesamowita, nie do uwierzenia.

Z relacji Jerzego Marcola (źródło: fb)


Nasi partnerzy