1.5

Rozpoczęliśmy 18. edycję akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”. Od początku idea tej akcji jest jasna: chcemy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują, w szczególności dzieciom z rodzin żyjących w bardzo skromnych warunkach, często pozbawionych szansy otrzymania prezentu na Boże Narodzenie. Chcemy, by każde dziecko, ciesząc się z prezentu, który będzie rozpakowywało w czasie świąt, mogło z radością przeżywać ten szczególny okres w roku, w którym przypominamy sobie o wielkim darze ofiarowanym nam przez Boga Ojca. Wierzymy, że nawet mając niewiele, możemy się dzielić z tymi, którzy mają jeszcze mniej, lub niemal nic. Część prezentów trafia do domów dziecka, do szkół i przedszkoli w których uczą się dzieci osierocone, lub społecznie wykluczone. W ubiegłym roku kilkaset prezentów trafiło do dzieci przebywających w obozie dla uchodźców, do dzieci które z powodu konfliktów wojennych od kilku lat są w drodze, nie mają swoich domów, nie chodzą do szkoły, nie mają zabawek, nie mają właściwie niczego „swojego”.

Także w tym roku chcemy część prezentów przekazać dzieciom uchodźców, poślemy też prezenty tradycyjnie dzieciom na Ukrainie, w Białorusi i Rumunii, gdzie mamy zaprzyjaźnionych współpracowników, znających sytuację rodzin szczególnie potrzebujących pomocy i którzy pomagają nam do tych rodzin dotrzeć.

Od początku towarzyszy nam myśl, by polskie dzieci, wraz z rodzicami, przygotowywały prezenty dla dzieci na Ukrainie, w Białorusi, Rumunii, tak, by całe rodziny, a także społeczności szkolne i przedszkolne oraz parafialne uczyły się empatii i wrażliwości, i doświadczały w praktyce, że – jak czytamy w Biblii – więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu /Dz.Ap.20.35/. Z tego względu serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli, wychowawców, katechetów, duchownych, wszystkich którzy mogą pobudzić dzieci do dzielenia się i uczyć je, od wczesnych lat,  charytatywnej aktywności.

Zapraszamy do współpracy także tych, którzy mają mało czasu lub z innych względów nie są w stanie przygotować paczki. Takie osoby mogą wziąć udział w przygotowaniu tzw. „wirtualnej paczki”, przesyłając nam określoną kwotę pieniężną, a my w ich imieniu przygotujemy prezenty, które zawierać będą przybory szkolne, słodycze, artykuły higieniczne, zabawki.

Od początku trwania akcji prezenty trafiły do ponad 75 tysięcy dzieci. Ufamy, że i w tym roku, podobnie jak w ostatnich latach, wspólnymi siłami przygotujemy i wyślemy dzieciom ponad 5 tysięcy prezentów. Ponieważ paczki trzeba przygotować z dużym wyprzedzeniem, by dotarły na czas w nieraz trudnych warunkach formalno-celnych, prosimy, włącz się do akcji już teraz!

Wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej akcji „Prezent pod choinkę” znajdziesz na stronie www.prezent.cme.org.pl.


Nasi partnerzy