1.5

Biedna wdowa, która wrzuciła do skarbca więcej niż wszyscy – oto bohaterka fragmentu Ewangelii Marka (12,41-44) na 3. niedzielę pasyjną, 19 marca 2017 roku.

W tekście Ewangelii czytamy o tym, że niewielki dar wdowy w oczach Boga przewyższa astronomiczne kwoty składane przez wielki tłum ludzi, ponieważ dwa leptony, które wrzuciła, kosztowały ją znacznie więcej niż pozostałych i były związane z wyrzeczeniem – mogło to oznaczać, że nie zje najbliższego posiłku, na zakup którego były one przeznaczone. W historii interpretacji tego fragmentu traktowano nieraz postawę wdowy jako wzór do naśladowania. Prawdopodobnie jest to jednak hiperbola, czyli celowe wyolbrzymienie, i prowokacja zarazem do przemyślenia swojej postawy – pisze w komentarzu egzegetycznym ks. Grzegorz Olek.

Całość można przeczytać na www.egzegeza.pl.
Centrum Misji i Ewangelizacji zachęca!


Nasi partnerzy