1.5

Dla czytelników została przygotowana książka złożona z dokumentów studyjnych, a zatytułowana “Kościół, Biblia i zaangażowanie publiczne. Światowa Federacja Luterańska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji” pod redakcją merytoryczną Jerzego Sojki.

Jubileusz roku 2017 stał się impulsem do podjęcia przez Światową Federację Luterańską prac studyjnych nad trzema zagadnieniami: samorozumieniem Federacji w kategoriach wspólnoty Kościołów, hermeneutyką biblijną oraz zaangażowaniem Kościoła w przestrzeni publicznej. Wypracowane przez nią dokumenty stanowią punkt wyjścia do krytycznej autorefleksji członków Federacji nad ich tożsamością i aktualnym zaangażowaniem zarówno w kontekście obchodów roku 2017, jak i po nim.

W publikacji znajdują się następujące dokumenty: „Samorozumienie luterańskiej Wspólnoty Kościołów”, „«Na początku było Słowo» (J 1,1). Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty”  oraz „Kościół w przestrzeni publicznej”.

Książkę można zakupić w księgarni “Warto” w Cieszynie i na www.warto.com.pl.

Polecamy!


Nasi partnerzy