1.5

W niedzielę, 4 czerwca, w Święto Zesłania Ducha Świętego odbył się zjazd kwartalny  absolwentów i byłych studentów Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji.

Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo w Kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie, na którym kazanie wygłosił ks. Grzegorz Giemza. Kazanie było poświęcone pytaniu o działanie Ducha Świętego w dzisiejszym czasie, wobec współczesnych wyzwań życia chrześcijańskiego.

Dalsza część programu odbywała się w siedzibie CME w Dzięgielowie. Był to czas na wspólny posiłek i rozmowy. Gość spotkania – prof. Andrzej Kluczyński wygłosił wykład poświęcony 36 i 37 rozdziałowi Księgi Ezechiela, gdzie znajdują się intrygujące zapowiedzi wylania Ducha, odnowienia serca oraz ożywienia narodu izraelskiego. Spotkanie zakończyła rozmowa o możliwościach dalszego kształcenia i rozwijania się, przygotowaniach do obchodów 20-lecia Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie oraz o innych sprawach dotyczących działalności Centrum Misji i Ewangelizacji.

W zjeździe wzięło udział 25 osób.

W roku akademickim 2017/18 planujemy kwartalne zjazdy w terminie 18 listopada 2017 i 10 marca 2018.


Nasi partnerzy