1.5

W niedzielę, 8 października, odbyło się nabożeństwo inaugurujące dwudziesty rok nauki w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie, prowadzonej przy Centrum Misji i Ewangelizacji (CME). Nabożeństwo, w kościele Eben-Ezer, poprowadził ks. Grzegorz Olek, a kazanie wygłosił diakon Paweł Gumpert, dyrektor CME. Temat niedzieli i kazanie, wygłoszone na podstawie piątego rozdziału Ewangelii Jana, były skoncentrowane na wierze w Jezusa i pytaniu: “Czy chcesz być zdrowy?”.

W trakcie nabożeństwa Maciej Oczkowski, kierownik Szkoły Biblijnej, oraz diakon Paweł Gumpert udzielili błogosławieństwa wszystkim studentkom i studentom. Obecnie w Szkole studiuje 18 osób.

Po nabożeństwie, w siedzibie Centrum Misji i Ewangelizacji odbyło się uroczyste rozdanie indeksów, wprowadzenie do zajęć oraz pierwsze zajęcia z Wiedzy o wyznaniach, dotyczące sekt działających na terenie Śląska Cieszyńskiego.

 


Nasi partnerzy