1.5

Wraz z 1 stycznia 2018 roku zakończyła się akcja „Biblia w rok“, która polegała na grupowym czytaniu całej Biblii w roku 500-lecia Reformacji. Była to propozycja Centrum Misji i Ewangelizacji na uczczenie pamięci korzeni historycznych ewangelicyzmu, który do dnia dzisiejszego kładzie nacisk na lekturę Biblii i życie jej przesłaniem.

Chociaż wyzwanie było spore – przeczytanie przeszło 1300 stron tekstu w 365 dni – to znalazło się aż 111 członków grupy na facebooku, którzy byli chętni każdego dnia otrzymywać przypomnienia o czytaniu kolejnej porcji tekstów staro- i nowotestamentowych. Oczywiście lektura Biblii w całości nie była celem samym w sobie, tylko zachętą do przyjrzenia się całości przesłania biblijnego, które najczęściej towarzyszy nam w postaci cytatów biblijnych z książeczki „Z Biblią na co dzień“.

Mam nadzieję, że nawet jeśli nie udało się utrzymać tempa czytania Biblii, żeby przeczytać ją w rok, to akcja była i będzie zachętą do częstszego sięgania do Biblii i życia jej przesłaniem, które nie zmienia się wraz z upływem lat.

Ks. Grzegorz Olek


Nasi partnerzy