1.5

W sobotę, 10 marca 2018 r. Centrum Misji i Ewangelizacji zorganizowało po raz trzeci Dzień Otwarty Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie.

chevron-right chevron-left

Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w wykładach na temat Księgi Objawienia, które poprowadził ks. Adam Podżorski oraz na temat ksiąg Jozuego i Sędziów, które wygłosił ks. Bartosz Cieślar. Po południu odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące realiów i specyfiki studiowania w Szkole Biblijnej. Z zaproszenia na 3. Dzień Otwarty dzięgielowskiej Szkoły Biblijnej skorzystało kilkanaście osób, czyli znacznie więcej niż w latach ubiegłych. Mamy nadzieję, że od września będziemy mogli zapisać osoby zainteresowane w poczet studentów szkoły.

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zapoznaje z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu i podstawowymi doktrynami biblijnymi. To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże i na nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Roczny program szkoły, od października do czerwca, to 18 zjazdów – w soboty – w godz. od 8.00 do 18.00. Nauka trwa dwa lata.


Nasi partnerzy