1.5

Kobiety, przed uczniami, stają się odbiorcami informacji o zmartwychwstaniu i objawienia samego Zmartwychwstałego. To one, pomimo niższego statusu w ówczesnym świecie, stają się tymi, które zwiastują zmartwychwstanie uczniom.

Więcej na www.egzegeza.pl pisze Piotr Lorek.


Nasi partnerzy