1.5

O Bożej próbie Abrahama czytamy w teście na na przedostatnią niedzielę okresu pasyjnego – 2 kwietnia. Bóg woła Abrahama, po czym nakazuje mu udanie się dla kraju Moria, by złożyć w ofierze całopalnej (cały dar spalany jest na ołtarzu) Izaaka.

“Jak straszne jest to polecenie, zdradza rozbudowane określenie Izaaka: Bóg nie ma wątpliwości, że jest ukochanym synem Abrahama, jedynakiem. Abraham i Sara bardzo długo czekali na urodzenie się im dziecka, co stało się w cudowny sposób dopiero wtedy, gdy ludzkie możliwości już dawno zostały wyczerpane. Izaak był dzieckiem, z którym wiązała się przyszłość rodziny, a dla pierwszych odbiorców opowiadania – ich własne życie: nie byłoby Izraela bez Izaaka. Boże polecenie oznaczało przekreślenie przyszłości Abrahama i Sary, przekreślenie Bożej obietnicy i istnienia ludu izraelskiego w ogóle” – pisze autor komentarza egzegetycznego Jakub Slawik na www.egzegeza.pl. Zapraszamy do uważnej lektury!


Nasi partnerzy