1.5

Misją Centrum Misji i Ewangelizacji jest motywowanie i stwarzanie możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra innych, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka, nabywania nowych umiejętności i kompetencji oraz tworzenia dobrych relacji międzyludzkich. Tak było w 2021 roku, jak i przez całe 25 lat naszej działalności.

Dziękujemy wszystkim: uczestnikom i uczestniczkom naszych wydarzeń, osobom wspierającym nas na różne sposoby i na różnych polach, modlącym się – to dla nas przywilej i Boże błogosławieństwo, że możemy działać, a inni mogą z tego korzystać, by się rozwijać, zmieniać, wzmacniać i ewangelicznie, „idąc dalej, czynić…” [Ewangelia Mateusza 28,19].

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z 2021 roku i próbą opisania, bo nie sposób ująć wszystko, naszych działań od 1997 roku do dzisiaj.

Raport CME 2021  rap21   |   English version  enrep21   

25 lat CME  cme25lat   |   English version en25lat    |    German version derep21


Nasi partnerzy