1.5

“Luterański katechizm dla dorosłych”, pod redakcją Bożeny Giemzy i Marcina Hintza, to książka napisana przez ewangelickich teologów i duchownych, dotycząca m.in. podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych i działań społecznych Kościoła – przedstawionych w kontekście Reformacji i istoty luteranizmu.

Pozycja uzupełniona została o listę lektur w języku polskim, głównie z zakresu ksiąg wyznaniowych, teologii i historii Reformacji, podstaw teologii ewangelickiej oraz etyki i ekumenii.

Kościoły luterańskie zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) starają się wzajemnie ubogacać. Czynimy to poprzez różne tradycje liturgiczne, formy pobożności czy pieśni. Kościoły krajowe mają rozmaite formy organizacyjne, a nawet odmienne rozumienie funkcji i posługi diakona, prezbitera czy biskupa. Owej różnorodności nie traktujemy jako przekleństwa, wyzwania czy problemu, lecz również jako dar. (…) Zamysłem redaktorów tej publikacji, duchownego i świeckiego pracownika Kościoła, było ukazanie owej różnorodności występującej w naszym diasporalnym Kościele, również poprzez zaproszenie do napisania poszczególnych rozdziałów Katechizmu osób reprezentujących czy piastujących różne stanowiska w Kościele – stąd też książka nie ma charakteru homogenicznego, lecz jest raczej świadectwem wiary i przemyśleń różnych osób, dla których Kościół luterański w Polsce jest domem wiary – pisze w zakończeniu ks. biskup prof. Marcin Hintz.

Autorami katechizmu są: dr Łukasz Barański, ks. Wojciech Froehlich, ks. dr Grzegorz Giemza, ks. bp prof. Marcin Hintz, ks. bp dr Adrian Korczago, ks. dr Adam Malina, ks. Marcin Rayss, dr Jerzy Sojka i ks. prof. Marek J. Uglorz.

Książkę wydało Wydawnictwo Warto działające przy Centrum Misji i Ewangelizacji. Można zakupić ją w księgarni “Warto” w Cieszynie i przez internet na www.warto.com.pl.

 

Okładka i karty wprowadzające do poszczególnych zagadnień

Nasi partnerzy