1.5

Co dziś działo się w Tobie, Twoim sercu, jak minął Ci dzień?

Jak znaleźć odpowiedź? Można wsłuchać się w słowa psalmów. Od 1 do 31 marca, zawsze o godz. 19.00 Centrum Misji i Ewangelizacji na facebooku będzie publikować kolejne odcinki Poezji Pana Boga, czyli cyklu Marka Cieślara na temat Księgi Psalmów.

Psalmy wyrażają wszelkie odcienie emocji, uczuć, wszelkie stany umysłu i serca człowieka. Księga Psalmów jest jedną z najpiękniejszych części Biblii. Jest bliska ludziom różnych epok i na przestrzeni wieków dla wielu stały się źródłem otuchy, pokrzepienia, uniesienia, radości, a także umocnienia w wierze, inspiracji do aktywnego, twórczego życia.

Obraz Chrystusa wyrysowany w psalmach jest wspaniałym uzupełnieniem relacji Nowego Testamentu. Dzięki psalmom mamy wgląd w życie modlitewne Jezusa, dowiadujemy się, co działo się w Jego sercu gdy umierał na krzyżu, widzimy Go siedzącego po prawicy Ojca w niebie.

Chrystus jest centralną postacią Księgi Psalmów. Przypomnijmy, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział apostołom: „To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest o mnie zapisane w Prawie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” (Ewangelia Łukasza 24, 44 ). Sam Jezus podkreślił więc fakt,  że nie tylko Mojżesz, nie tylko prorocy, ale i psalmiści, Dawid, Asaf i inni, zapowiadali Jego nadejście. O profetycznym wydźwięku wypowiedzi psalmistów świadczy także to, że spośród 219. cytatów starotestamentowych, odnoszących się do Mesjasza, przytoczonych w Nowym Testamencie, ponad połowa, bo 116 pochodzi z Księgi Psalmów!

Księgę Psalmów nazywa się często “Psałterzem Dawidowym”, co nie oznacza, że Dawid jest autorem wszystkich psalmów. Dawid ułożył najprawdopodobniej 73 spośród 150 psalmów wchodzących w skład Psałterza. Pozostałe psalmy są dziełem wielu autorów, spośród których wymienić możemy Asafa, Salomona, Mojżesza, Hemana, Etana, Ezechiasza, czy synów Koracha. Dawid, wielki król, poeta i muzyk izraelski  odegrał jednak największą rolę w powstaniu Księgi Psalmów, stąd właśnie księgę tę zwie się popularnie “Psałterzem Dawidowym”.

Kluczowym słowem Księgi Psalmów jest zwrot  “Alleluja”, co znaczy “Chwała Panu”.  Ten radosny okrzyk nabrał charakteru chrześcijańskiego sloganu, ale tak naprawdę ma głęboki sens i powinien zawsze budzić najwznioślejsze uczucia w sercu wierzącego człowieka. “Chwała Panu, Alleluja”  – te słowa powinny gościć nie tylko okazjonalnie na naszych ustach, ale, na stałe, w naszej duszy.


Nasi partnerzy