1.5

Na stronie www.luter.pl ukazało się dwadzieścia arkuszy dydaktycznych, które zostały przygotowane do dziesięciu odcinków serialu animowanego „Życie Marcina Lutra” (polska wersja – styczeń 2019 roku) z myślą o różnych grupach odbiorców: uczniach, członkach grup młodzieżowych i studenckich, konfirmantach, uczestnikach godzin biblijnych itd.

Arkusze nie są powiązane z żadnym podręcznikiem. Ich celem jest wsparcie pracy parafialnej duchownych, katechetów, liderów młodzieżowych, prowadzących spotkania, zjazdy itp.

Z pomocą arkuszy można realizować treści reformacyjne zawarte w programach szkolnych, konfirmacyjnych i innych. Mają one zarówno charakter edukacyjny, jak i utrwalający oraz poszerzający wiedzę, ponadto ich wybrane części mogą stanowić ciekawe zadania do pracy własnej.

Według dr. hab. Jerzy Sojka, konsultanta teologicznego filmu i arkuszy, „Życie Marcina Lutra” językiem filmowej animacji stara się nie tylko oddać to, co zapowiada jego tytuł. Twórcy serialu zadali sobie wielu trudu, by środkami filmowymi wyrazić wiele wątków myśli teologicznej Reformatora, czy też konteksty poszczególnych wydarzeń w jego biografii. Arkusze dydaktyczne powiązane z poszczególnymi odcinkami serialu są przewodnikami pozwalającymi odszukać w poszczególnych odcinkach te zaszyfrowane wątki. Oglądanie serialu przez pryzmat sformułowanych w nich zadań pozwoli spojrzeć na kreowany w serialu świat i postacie z innej, być może nowej, perspektywy. Zachęcam, by za ich pomocą odkrywać bogactwo okołoreformacyjnych znaczeń ukrytych w języku filmu.

Arkusze ułożone są wg chronologii serialu. Do każdego odcinka przynależą dwa, każdy zaś stanowi odrębną całość powiązaną z tematyką danego odcinka. Prowadzący może sam decydować, który arkusz wykorzysta (w części lub w całości) i kiedy. Pojedyncze arkusze poruszają kilka wątków z danego odcinka, są dosyć obszerne, stąd do ich realizacji należy założyć różne czasy (np. dwa spotkania, cztery lekcje, główna część jednego zjazdu itd.).

Wszystkie arkusze zostały przygotowane podobnie pod względem wizualnym i strukturalnym. Mogą stanowić materiał tylko dla osoby prowadzącej, a mogą być powielane i rozdawane uczestnikom zajęć czy spotkania. Na każdym arkuszu jest podany tytuł i numer odcinka oraz temat.

Do każdego arkusza została także przygotowana bibliografia, która pomoże osobie prowadzącej przygotować się do danego spotkania czy zajęć.

Zachęcamy do dowolności w korzystaniu z tych materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim mamy nadzieję, że będą inspiracją w przygotowaniu ciekawych spotkań z uczniami, rówieśnikami, parafianami, podopiecznymi. Warto.

 

Arkusze: https://www.luter.pl/kategoria/materialy-dydaktyczne/
Wydano na zlecenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na podstawie www.schulprojekte-reformation.de | PL: Wydawnictwo Warto www.warto.cme.org.pl

 

 


Nasi partnerzy