1.5

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zaprasza na Dzień Otwarty – w sobotę,  2 czerwca, w godz. 8.00–18.00.

Jeśli kiedyś zastanawiałaś/zastanawiałeś nad rozpoczęciem dwuletniego kursu biblijnego prowadzonego przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, to w sobotę, 2 czerwca możesz wziąć udział we wszystkich wykładach i zajęciach. Wykład z 1 i 2 Listu do Koryntian prowadzi ks. dr Grzegorz Olek, a o “Psalmach, duchowości i duszpasterstwie” opowie dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

– W Szkole Biblijnej nie chodzi nam o to, by ludzie czytali Biblię. Samo czytanie to o wiele za mało. Naszym celem jest towarzyszenie w dojrzewaniu w wierze opartej na Jezusie Chrystusie – centrum całego Pisma. To nie jest możliwe bez więzi z innymi i bez fachowego prowadzenia po przesłaniu Pisma Świętego. Wierzymy też i doświadczamy tego, że Bóg działa tam, gdzie ludzie zbierają się w imieniu Jezusa – wyjaśnia ks. dr Grzegorz Olek, dyrektor Szkoły.

Podczas Dnia otwartego będzie można także zwiedzić Szkołę, poznać wykładowców i studentów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: szkola@cme.org.pl.

Istnieje także możliwość zamówienia obiadu w cenie 15 zł.


Nasi partnerzy