Ten rok jest inny, ale wakacje są.

Zamiast dużego wyjazdowego obozu Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na dzięgielowskie łaki. Miejsca jest dużo więc można zachować odpowiedni dystans społeczny nakazany rozwagą w sprawie epidemii, a kadra wychowawcza ma dużo pomysłów.

Uwaga! Rekrutacja na Lato na łące zakończona ze względu na brak wolnych miejsc.

Grupa wiekowa
8–12 lat

Termin
3–9.08.2020

Godziny
9.00–17.00

Miejsce
Łąka przed CME (Dzięgielów, ul. Misyjna 8)

Cena
49 zł (za jeden dzień), w tym:

 • obiad
 • deser
 • przekąski
 • materiały warsztatowe
 • ubezpieczenie

Płatność na miejscu gotówka

Ilość miejsc na każdy dzień
40 dzieci

W programie

 • krótkie historie biblijne
 • zawody sportowe
 • warsztaty plastyczne
 • zabawy, konkursy
 • gra terenowa
 • konkurs piosenki
 • oraz… popołudniowe Ale kino! 🙂

Po prostu będą to niezwykłe wakacyjne spotkania.

Osoba kontaktowa
Danuta Ostruszka
danuta.ostruszka@cme.org.pl
+48 665 865 353

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU LATO NA ŁĄCE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SARS-CoV-2

UCZESTNICY: 

 1. Udział mogą brać jedynie dzieci zdrowe, które nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 2. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem Lata na łące, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 3. Dzieci muszą dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i podporządkować się do zasad i regulaminu. 
 4. Dzieci powinny posiadać osobiste maseczki/osłonę twarzy. 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW: 

 1. Rodzice/Opiekunowie uczestników Lata na łące muszą udostępnić organizatorowi możliwość kontaktu, zapewniającą szybką komunikację. 
 2. Rodzice/Opiekunowie uczestników zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z terenu Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 
 3. Rodzic/Opiekun odprowadzający dziecko(-i) na miejsce zajęć musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem Lata na łące nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek pisemnie poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU PRZEZ UCZESTNIKÓW LATA NA ŁĄCE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SARS-CoV-2

Podczas trwania Lata na łące w Dzięgielowie, ul. Misyjna 8, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun) rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową, w związku z tym podczas zajęć należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych:

 1. Dezynfekcji rąk wszędzie tam, gdzie zostały umieszczone płyny dezynfekujące, w szczególności za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych.
 2. Częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami, zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
 3. Zachowywania bezpiecznego dystansu 1–1,5 metra od pozostałych uczestników.
 4. Stosowania zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.
 5. Zgłaszania informacji do wychowawcy/opiekuna o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników Lata na łące.
 6. Dostosowania się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem SARS-CoV-2.

 


Nasi partnerzy