Ten rok jest inny, ale wakacje są.

Zamiast dużego wyjazdowego obozu Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na dzięgielowskie łaki. Miejsca jest dużo więc można zachować odpowiedni dystans społeczny nakazany rozwagą w sprawie epidemii, a kadra wychowawcza ma dużo pomysłów.

Grupa wiekowa
8–12 lat

Termin
3–9.08.2020

Godziny
9.00–17.00

Miejsce
Łąka przed CME (Dzięgielów, ul. Misyjna 8)

Cena
49 zł (za jeden dzień), w tym:

 • obiad
 • deser
 • przekąski
 • materiały warsztatowe
 • ubezpieczenie

Płatność na miejscu gotówka

Ilość miejsc na każdy dzień
40 dzieci

W programie

 • krótkie historie biblijne
 • zawody sportowe
 • warsztaty plastyczne
 • zabawy, konkursy
 • gra terenowa
 • konkurs piosenki
 • oraz… popołudniowe Ale kino! 🙂

Po prostu będą to niezwykłe wakacyjne spotkania.

Osoba kontaktowa
Danuta Ostruszka
danuta.ostruszka@cme.org.pl
+48 665 865 353

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU LATO NA ŁĄCE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SARS-CoV-2

UCZESTNICY: 

 1. Udział mogą brać jedynie dzieci zdrowe, które nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 2. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem Lata na łące, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 3. Dzieci muszą dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i podporządkować się do zasad i regulaminu. 
 4. Dzieci powinny posiadać osobiste maseczki/osłonę twarzy. 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW: 

 1. Rodzice/Opiekunowie uczestników Lata na łące muszą udostępnić organizatorowi możliwość kontaktu, zapewniającą szybką komunikację. 
 2. Rodzice/Opiekunowie uczestników zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z terenu Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 
 3. Rodzic/Opiekun odprowadzający dziecko(-i) na miejsce zajęć musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem Lata na łące nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek pisemnie poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU PRZEZ UCZESTNIKÓW LATA NA ŁĄCE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SARS-CoV-2

Podczas trwania Lata na łące w Dzięgielowie, ul. Misyjna 8, pomimo zastosowania procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rodzic dziecka (lub prawny opiekun) rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową, w związku z tym podczas zajęć należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych:

 1. Dezynfekcji rąk wszędzie tam, gdzie zostały umieszczone płyny dezynfekujące, w szczególności za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych.
 2. Częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami, zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
 3. Zachowywania bezpiecznego dystansu 1–1,5 metra od pozostałych uczestników.
 4. Stosowania zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.
 5. Zgłaszania informacji do wychowawcy/opiekuna o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników Lata na łące.
 6. Dostosowania się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem SARS-CoV-2.

Formularz zgłoszeniowy

 


Nasi partnerzy