1.5

Powstał Raport z działań Centrum Misji i Ewangelizacji w 2016 roku. Tematem przewodnim tego czasu było hasło biblijne z Księgi Izajasza 66,13: Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał (wg Biblii warszawskiej).

Wszystkie spotkania, akcje i imprezy organizowane przez Centrum związane były właśnie z tym hasłem, które ukazuje Boga jako osobę najbliższą człowiekowi, pozostającą z nim w bardzo intymnej relacji. Jak matka reaguje On na najmniejszą krzywdę i cierpienie swojego dziecka. To Bóg, na którego zawsze możemy liczyć. Przygotowując programy wydarzeń, szczególną uwagę zwróciliśmy na moc pocieszenia, której można doświadczać w relacjach z Bogiem i ludźmi.

Mamy nadzieję, że odbiorcy naszych programów oraz ich partnerzy, goście, osoby i instytucje wspierające, mogli współpracować
z Centrum jako instytucją otwartą, dającą impulsy do rozwoju i mocno osadzoną w realiach współczesnego życia Kościoła oraz społeczeństwa.

Zachęcamy do lektury Raportu raport_2016

Centrum Misji i Ewangelizacji, jak każda tego rodzaju struktura, aby mogła funkcjonować, potrzebuje stabilnych podstaw finansowych. Głównym filarem finansowania CME w 2016 roku, podobnie jak i w latach poprzednich, były wpłaty od ofiarodawców, dlatego jako organizacja niezmiennie potrzebujemy pomocy finansowej do realizacji naszych projektów i bieżącego funkcjonowania.

Będziemy wdzięczni za darowizny oraz 1% z podatku.

 


Nasi partnerzy