1.5

To nie jest podręcznik biblistyki czy teologii, ale pełna pasji opowieść fińskiego autora Leifa Nummeli o tym, jak z perspektywy chrześcijańskiej można odczytywać przesłanie Biblii jako całości. Całości czytanej od końca, czyli od zrozumienia przełomowego znaczenia przyjścia Syna Bożego na świat.

Książka ta jest owocem współpracy luterańskiego duchownego drogomyskiego, Centrum Misji i Ewangelizacji i Fińskiej Misji Luterańskiej, która ma podobne korzenie, choć odmienny kontekst kościelny i kulturowy. Bliskie są im wszystkim historie o wspieraniu chrześcijan w ZSRR i krajach Układu Warszawskiego, m.in. poprzez dostarczanie Biblii i literatury chrześcijańskiej, co wymagało niezwykłej kreatywności, tak jak głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie we współczesnym kontekście historyczno-kulturowym, które wymaga nieszablonowego podejścia.

Ks. dr Grzegorz Olek, który przełożył książkę z języka angielskiego oraz uzupełnił specjalnymi ekskursami, uważa, że „przywilejem i zadaniem każdego protestanta jest samodzielne mierzenie się z Biblią, a także rozmawianie z braćmi i siostrami, którzy odmiennie odczytują jej przesłanie. Przy tym nie można zapominać, że jesteśmy częścią wspólnoty – zbyt łatwo wśród protestantów o samowolę i zapomnienie, że to Duch Święty buduje wspólnotę wierzących, a miłość brata w wierze i bliźniego jest jednym z dwóch największych przykazań”.

W tej książce Czytelnik, niezależnie od przynależności wyznaniowej, może wyruszyć w podróż przez Biblię, rozpoczynając od pierwszych jej rozdziałów, a kończąc na ostatnich. Zobaczyć, jak Boży plan zbawienia, ostatecznie wypełniony w Jezusie Chrystusie, stanowi rdzeń całej Biblii i jest jej „czerwoną nicią”, głównym tematem.

Dlatego jeśli ktoś chce obudzić w sobie pragnienie czytania Biblii i zachwycić się Bogiem, odkrywając, co łączy biblijne księgi – to ta książka jest dla niego, zakładając, że z żadnej osoby i interpretacji nie można czynić bożka i przyjmować jej bezkrytycznie, ale należy rzetelnie badać Pisma i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają.

Książka jest drukowana w sposób zrównoważony, czyli z myślą o mniejszej szkodliwości dla środowiska. Do jej wydania został wybrany niepowlekany papier, a okładka jest wydrukowana na certyfikowanym papierze Arctic Volume White zabezpieczonym ekologicznym lakierem offsetowym, co pozwala na jej recykling.

Zainteresowanych książką zapraszamy do naszej księgarni Warto  |  www.warto.com.pl

 

 

 


Nasi partnerzy