1.5

I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. /Ewangelia Łukasza 2,9-11/

Gdy wspominamy te chwile kiedy otwarło się niebo i zastępy aniołów śpiewały Chwała na wysokściach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie…

i wypełniło się proroctwo Izajasza: Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju…

Życzymy Wam spotykania się z Jezusem w rozmowach, kolędach , Słowie, Kościele, i przeżywania radości podobnej do tej, którą wyrażali świadkowie Bożego działania:

Maria: Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Zachariasz: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego.

Symeon: Oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu twego izraelskiego…

Radujmy się, bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas! /Ewangelia Jana 1,14/

Błogosławionych, radosnych świąt Bożego Narodzenia!

 

 


Nasi partnerzy