1.5

Co słyszeli w ostatnią, wietrzną niedzielę września spacerujący w pobliżu amfiteatru w Wiśle turyści? „Pan zmartwychwstał, prawdziwa to wieść!”, „Wstań i chodź! Tak woła cię Pan. Z grobu swojego wyjdź, On otwiera twe oczy…”

foto: Natalia Iskrzycka

chevron-right chevron-left

 

Słowa, śpiewane przez dwustuosobowy chór, intrygowały i przyciągały. Trwała kilkugodzinna próba przed koncertem finałowym Warsztatów muzycznych. Na widowni zasiadały całe rodziny, na scenie – też dzieci, młodzież, dorośli. Grzało słońce, wiał wiatr, wiał Duch, do wszystkich docierało wezwanie „Wstań i chodź! W niebie imię twe zapisane jest!” Choć była to tylko próba, wiele osób chłonęło każde słowo, każdy dźwięk.

Właściwy koncert rozpoczął się o 18.00, jeszcze w ciepłych promieniach słońca. „Przyjdź, Twe zasady wnieś, bądź królem naszych serc. Prosimy, rośnij w nas…”  Prośba zawarta w pięknej pieśni „Przyjdź Królestwo Twe” budowało wiarę, odczucie, że Bóg jest tu i teraz obecny. Każdy z 13. utworów wykonanych przez solistów, chór i akompaniujących mu muzyków był modlitwą, prośbą, podzięką, wielbieniem, oddaniem Bogu chwały.

„Choćby góry się zachwiały, cała ziemia drżała, Tobie trąby będą grały, Panu, Bogu chwała!” – pieśń oparta na Psalmie 46, rozpoczynająca się od słów „Wiem, że mnie słuchasz, wołam o pomoc…” kończyła się słowami, powtarzanymi wspólnie przez chór i widownię: „Bóg jest ucieczką, siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą!”  Wyznanie psalmisty stało się modlitwą i pieśnią współczesną, niosącą pociechę dzisiaj, w XXI wieku, w Wiśle nad Wisłą, we wrześniowy wieczór, gdy na ciemnym już niebie rozbłysnęły gwiazdy.

Oparty na kolejnym Psalmie 47 utwór „Nadejdzie dzień” porwał publiczność i spełniły się słowa „Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, cała ziemia śpiewa. Wielka radość na Syjonie, Król zstępuje z nieba…”. Król zstąpił, wielka radość wypełniła dolinę Wisły otoczoną – jak Jerozolima – pasmem gór, niczym beskidzkim Syjonem: Kamiennym, Bukową, Czantorią.

Z jeszcze większym entuzjazmem przyjęto utwór „Nie cykali się”, żywiołowo wykonany przez dzieci: „Oni dzielnie stali, nie bali się płomieni, ludzie to widzieli, stali zadziwieni. Król Nebukadnesar ich tam wrzucił, kiedy to zobaczył, od razu się nawrócił. Wydał taki rozkaz: Nie kłaniać się nikomu, tylko Jedynemu, Jedynemu Bogu!” Przypominając przykład trzech młodych przyjaciół Daniela, wrzuconych do rozpalonego pieca, dzieci zachęcały, by nie „cykać się”, nie bać się niczego, tylko ufać Bogu. Jezus zachęcał, by mieć wiarę ufną jak dzieci!

Treść niemal wszystkich pieśni inspirowana była cytatami lub historiami biblijnymi, co sprawiało, że Słowo Boże poruszało umysły i serca zarówno słuchaczy w trakcie koncertu jak i uczestników warsztatów (w ich przypadku trwało to trzy dni!).

Do Słowa odwoływali się też witający zgromadzonych w amfiteatrze wiślański proboszcz ks. Waldemar Szajthauer i udzielający końcowego błogosławieństwa bp miejsca Adrian Korczago. Biskup przytoczył wypowiedź burmistrza Wisły Tomasza Bujoka, który na uwagę, że niełatwo było tu dojechać, odparł, że do nieba też dostać się jest trudno!

A jednak w ten piękny, jesienny wieczór, było jakby łatwiej dotrzeć do nieba, albo przynajmniej tam zaglądnąć. Mając w pamięci słowa iż „Król zstępuje z nieba…” zgromadzeni w amfiteatrze z jakimś szczególnym wzruszeniem wspólnie modlili się: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje…”

Ten wieczór rozpoczął się w promieniach słońca, a zakończył pod nieboskłonem pełnym gwiazd. Dał przedsmak prawdziwego nieba, o tęsknocie za którym pięknie opowiadała pieśń „Mogę tylko marzyć”: „Co poczuje moje serce, gdy otoczysz chwałą je? Czy zatańczę Tobie, Jezu? Czy w pokorze schylę się?” (…) Teraz tylko marzę, lecz nadejdzie czas, kiedy stanę z Tobą twarzą w twarz”.

Warsztaty Muzyczne to projekt organizowany od 2010 roku przez Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej. Pięć pierwszych edycji odbyło się w Cieszynie, dwie ostatnie w Wiśle. Tegoroczną, siódmą edycję, w dniach 27-29.09 wraz z koncertem finałowym w amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle zorganizowali: ks. Marcin Podżorski (DDM), Katarzyna Wesner-Macura i ks. Tymoteusz Bujok (CME). Pieśni opracowali i zajęcia prowadzili dyrygenci: Lidia Barczuk, Marta Cienciała,  Justyna Gazda, Jakub Gazda, Leszek Kaleta, Tomasz Marek, ks. Marek Michalik,  Dorota Podżorska, Karina Reske, Małgorzata Rymorz, Mateusz Sitek, Jan Stebel. Aranżacje opracował i zespół muzyczny prowadził Mateusz Walach.

Tegoroczne warsztaty wsparli:

Diecezja Cieszyńska Kościoła E-A w RP,
Parafia E-A w Wiśle,
Urząd Miasta Wisła,
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa

Główny cel warsztatów – radość z przeżywania Bożej obecności i wspólne uwielbianie Go chyba najlepiej wyraziła w tym roku pieśń „Świat potrzebuje Cię”:

„Objaw swą twarz, bądź pośród nas, świat potrzebuje Cię, świat potrzebuje Cię (…)

Do siebie przybliż nas, usuń nasz grzech i fałsz, napraw co złe i uzdrów też mnie…”

 

Marek Cieślar

 

 


Nasi partnerzy