1.5

CME tętni życiem. Dziś studenci Szkoły Biblijnej zgłębiają proroctwa Daniela oraz treść Listów do Tymoteusza i Tytusa, a bracia ewangeliści omawiają tematykę najbliższych godzin biblijnych.

5 i 6 stycznia to także czwarty zjazd Kursu Duszpasterskiego w Dzięgielowie. Grupy otwierają się coraz bardziej,  odkrywają, jak wiele dzieje się wewnątrz nich oraz pomiędzy nami, a rozmówcą w prezentowanych rozmowach. Tym razem w planach pierwsze refleksje nad biografią.

Kolejny zjazd Kursu Duszpasterskiego odbywa się także w Warszawie.

Planujemy ewangelizacje dla dzieci na TED 2019.  Odpowiedzialnymi za poszczególne grupy są: Sylwia McKenzie (dzieci 3–9 lat) oraz Joanna Pilch-Lewicka i Elżbieta Fryda (grupa dzieci 7–11 lat). Ulepszamy, korygujemy, planujemy i marzymy!

Nasi partnerzy