1.5

W Warszawie odbywa się kolejny zjazd Kursu Duszpasterskiego, który jest prowadzony przez superwizorów Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

A w Dzięgielowie jutro znów zajęcia Szkoły Biblijnej. Tym razem wykłady przygotowali Roman Fenger i ks. Tymoteusz Bujok.

Skoro weekend przed nami, księgarnia “Warto” zachęca do lektury Na drodze do odpocznienia ks. Manfreda Uglorza. Na drodze do odpocznienia prowadzi nas sam Bóg przez swoje słowo – przypomina autor, cytując List do Hebrajczyków.

Jeśli już przygotowujesz się do rozliczenia rocznego zeznania podatkowego (PIT), pamiętaj, że CME jest organizacją pożytku publicznego i możesz nam przekazać 1%.

Nasi partnerzy