Zajęcia prowadzą Bożena i Grzegorz Giemzowie – superwizorzy i doradcy psychologiczno-pastoralni.

Terminy spotkań

  • 12–16 listopada 2018
  • 8–10 stycznia 2019
  • 22-23 lutego
  • 8-9 marca
  • 22-23 marca
  • 12-13 kwietnia
  • 24-25 maja
  • 7-8 czerwca


Zajęcia odbywają się w dwóch blokach: 18.00-19.30 i 20.00-21.30 w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie (ul. Willowa 1).

Zgłoszenia i koszt
ZGŁOSZENIE >>  zgłoszenie << należy przesłać mailowo do 15 października 2018 r. na adres: cme@cme.org.pl lub na adres pocztowy: CME, ul. Misyjna 8, 43–445 Dzięgielów.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłaceniem wpisowego w wysokości 400 zł na konto organizatora: ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem „KD Warszawa 2018/2019”.
Pozostałe 2000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt). W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej wpisowe nie podlega zwrotowi.
Koszt całego kursu wynosi 2400 zł.

Organizator
Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Partnerzy
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce


Nasi partnerzy