1.5

Dostępna jest nowa strona ProChrist 2019 – dużego wydarzenia, które organizujemy w marcu w Bielsku-Białej. Zachęcamy do korzystania, rozpowszechniania i czynnego udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu!

Przygotowujemy moduły reklamowe dotyczące CME jako organizacji pożytku publicznego. Do przekazywania 1% dla CME apelujemy co roku, licząc na Państwa życzliwość i pamięć. Za przekazane w ten sposób wsparcie bardzo dziękujemy.

Mamy pierwsze zgłoszenia na nasz letni obóz dla dzieci “Z Przyjacielem”, który w tym roku organizujemy w Bieszczadach Na drodze do Nieba.

Nasi partnerzy