1.5

Trzy spotkania z ewangelią, sześciu mówców, świadectwa, koncerty… W czwartek w Bielskim Centrum Kultury rozpoczynamy ProChrist 2019. Zapraszamy!

Podejmujemy działania wśród dzieci i młodzieży, ludzi dojrzałych i seniorów, dla poprawy jakości ich życia – w wymiarze materialnym i duchowym. Jeśli możesz przekaż 1% CME.

Dzieci z Bytomia-Rozbarku, które są pod opieką naszych streetworkerów, zabieramy dziś na wycieczkę do Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie; dzieci z Bytomia-Bobrka – na laserowy paintball do Laser House.

Do jutra pedagodzy ulicy czekają na oferty na usługi prowadzącego superwizję grupową dla personelu placówki wsparcia dziennego. Szczegóły TU.

Nasi partnerzy