1.5

Ja jestem światłością świata
Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światłość życia. /J 8.12 BE/

ŚWIATŁA MIŁOŚCI, RADOŚCI I POKOJU

W CHRYSTUSIE

W ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

I W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU

w imieniu Załogi Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsubrskiego w RP
życzy diakon Paweł Gumpert-Obst, dyrektor CME


Nasi partnerzy