1.5

A w końcu wszyscy [bądźcie] jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni ─ od tych słów rozpoczyna się wybrany na dziś fragment Listu Apostoła Pawła. Autor Listu wyraźnie wskazuje cechy, jakie powinny się przejawiać w codziennym życiu wierzących ─ pisze w komentarzu do tekstu na www.egzegeza.pl Romuald Tomaszewski.

Do rozpoczęcia 69. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie pozostał niecały tydzień. Cieszymy się ogromnie z możliwości spotkania z każdym, kto zechce wybrać coś dla siebie z niezwykle bogatego programu Tygodnia: seminariów, wykładów, ewangelizacji, koncertów, propozycji warsztatowych, artystycznych i sportowych, wspólnego śpiewu i modlitwy.

Pedagodzy ulicy w Bytomiu zapraszają 28 czerwca na pokaz aplikacji „Uliczny S.M.A.R.T.” Zapisy przyjmujemy pod adresem: uno@cme.org.pl. Więcej TU.

Nasi partnerzy