1.5

Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie, który zakończy się w niedzielę, to także propozycje dla dzieci. Program “Opowieść o dobrym pasterzu” (godz. 17.30–19.00) przybliży dzieciom Psalm 23 oraz przypowieści o zagubionej owcy i o miłosiernym Samarytaninie, a także historię Rut, Mojżesza, Jonasza, Hioba, Pawła i Sylasa.

Dzisiejsze seminarium Jerzego Sojki to rozważania o tym, jakich narzędzi używał Marcin Luter, by reformować Kościół.

Dziecku w nas potrzebna jest Boża moc, aby nie umarło z głodu miłości i mogło zrealizować Boże powołanie – przypomni nam  dziś ewangelista na TEM, ks. Marek Jerzy Uglorz.

Nasi partnerzy