1.5

Tekst czytany w dzisiejszą niedzielę to fragment Ewangelii Jana (5,39–47). Wskazuje on na kilka ważnych wątków teologicznych, m.in. taki, że “chrześcijaństwo uczy o tym, że zbawienie jest przekazywane osobowo przez Słowo, rozumiane jako Osobę Syna. Słowo łączone z Pismem ma soteriologicznie drugorzędne znaczenie. Wskazuje ono bowiem na Słowo – Syna, a nie na siebie samo” – zwraca uwagę w komentarzu egzegetycznym Piotr Lorek. Więcej na www.egzegeza.pl.

“Postylla kobiet”, “Modlitewnik kobiet”, “Codziennik kobiet” – trzy książki polskich luteranek z wykształceniem teologicznym. Zapraszamy do księgarni “Warto”!

Przygotowania do 68. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie to także modlitwa, o którą prosimy. Wydrukowaliśmy i rozdaliśmy prawie 7 tysięcy informatorów i plakatów, módlmy się, by Duch Święty przekonał i zachęcił tych, do których informacja dotarła, by przyjęli zaproszenie do Dzięgielowa, a może i zaprosili swoich bliskich i znajomych – by poczuli się ambasadorami Tygodnia.

 

Nasi partnerzy