1.5

Przeżywamy drugą niedzielę adwentu. O fragmentach wybranych na dziś z Księgi Izajasza Jakub Slawik pisze m.in. tak: Tekst kazalny zaczyna się od wezwania Boga w niebie odwołującego się do jego łaskawego miłosierdzia wobec grzesznego ludu, by na nowo zwrócił na niego uwagę i już nie zwlekał z uleczeniem go z nieprawości i ocaleniem od wrogów (…) Więcej na www.egzegeza.pl.

Zachęcamy do modlitwy. O czym warto pamiętać, gdy uginamy się pod ciężarem obowiązków, zadań, spraw do załatwienia?

Właśnie ukazało się nowe słuchowisko dla dzieci “Zwierzątka z polany”. Tym razem bierze w nim udział ośmiu aktorów związanych z Teatrem Dobrego Serca z Warszawy.

Nasi partnerzy