1.5

W dzisiejszej, niedzielnej, ewangelii Jezus odpowiadając na wątpliwości dotyczące relacji posiadanych dóbr i możliwości wejścia do Bożego Królestwa przypomina, że zbawienie to wynik działania Bożej łaski, nie zaś efekt ziemskiej egzystencji, zagwarantowany konkretnymi uczynkami – pisze Iwona Baraniec w komentarzu do tekstu Mk 10, 17-27. Więcej na www.egzegeza.pl.

Do 13 listopada lokalni koordynatorzy w całej Polsce przyjmują paczki przygotowane w ramach akcji “Prezent pod choinkę 2017”. Możesz pomóc konkretnemu dziecku, bo prezenty zawozimy do sprawdzonych partnerów akcji, którzy najlepiej wiedzą, które dzieci potrzebują wsparcia.

Kontynuujemy prace nad tłumaczeniem z języka niemieckiego katechizmu dla młodzieży “YouBe”.

Nasi partnerzy