1.5

Słowo i serce

Do Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie zaprasza jej koordynator Marek Cieślar

Kiedy otworzysz Biblię, starając się trafić w jej środek, z dużym prawdopodobieństwem natrafisz na psalm, który jest wyjątkowo długi i niezwykle misternie skonstruowany.

Psalm 119. jest jednym z dość licznych utworów Księgi Psalmów, ułożonych – w hebrajskim oryginale – alfabetycznie, ale jako jedyny ma taką konstrukcję, że na literę alef rozpoczyna się aż osiem wersów, na literę bet kolejnych osiem, na literę gimel następnych osiem, i tak do końca hebrajskiego alfabetu, który ma 22 litery. Łącznie psalm ten ma więc 176 wersów, jest najdłuższym utworem Psałterza.

Każdy z wersów zawiera ciekawą i ważną myśl o Bożym Słowie. Ten najbardziej znany:

Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim

jest wyznaniem, że Słowo jest jak pochodnia, jak lampa, która wskazuje główną drogę życia, i rozświetla też nasze drobne, codzienne ścieżki.

Mój ulubiony wers to wyznanie i prośba:

Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa twego.

Doświadczam tej prawdy, że codzienne sprawy, obowiązki, troski i kłopoty „przyprószają” moją duszę, jak szary proch, i muszę prosić: Ożyw mnie, Panie, swoim Słowem.

Od dwóch lat jestem koordynatorem Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie. Jej słuchacze nieraz stwierdzają, że to, iż mogą oderwać się od swoich codziennych zajęć i obowiązków w dwie soboty miesiąca, i wsłuchiwać się w prawdy zapisane w Biblii, jest dla nich jak odświeżający oddech, przywracający ochotę, by żyć pełnią życia, by na nowo odkrywać jego sens i cel. Pomyślałem, że w nowym roku szkolnym ułożymy wspólnie psalm mówiący o tym, czym jest dla nas Słowo Boga, psalm w układzie alfabetycznym, żeby było łatwiej się go nauczyć (autorzy biblijnych psalmów alfabetycznych właśnie dlatego je tworzyli, żeby można je było opanować pamięciowo).

Przygotowałem propozycję początkowych sekwencji, na literę a i b:

ABC mojego życia utkane jest Twoim Słowem, Boże.

Alleluja, wszędzie go pełno, od dzieciństwa po dzisiaj mnie karmi.

Ale to niezwykłe – żywe Słowo przekazali mi Twoi wybrani

A myśleć i mówić po polsku uczyli mnie niemal ci sami;

Apostołów i proroków potomkowie: Brzechwa, Tuwim i inni.

Abecadło w poezję zamienili, z pięknem słowa mnie zapoznali.

A piękno – kształtem jest miłości, literę i ducha przenika,

Alleluja, Panie, Twoje Słowo jest piękne, miłością dotyka.

Budzisz mnie co rano swoim Słowem, nawet gdy nie sięgnę po Twą księgę,

Bo słońce, deszcz, wiatr, tęcza, równie głośno sławią Twą potęgę.

Będę śnił o Twych świtach i zachodach, drabiną do nieba się zachwycę,

Bo Ty w górę mnie prowadzisz swoim Słowem, dobrem, łaską, tajemnicą.

Bronisz, Panie, mnie przed złem, zwątpieniem, sycisz Słowem nadziei, mądrości,

Bardzo pragnę iść Twoją drogą, niech Twa prawda w moim sercu stale gości.

Błogosławię Cię Panie, tak jak kiedyś Dawid, Asaf, Jedutun czy Heman,

Będę nucił z Osiecką, Okudżawą: Chwalmy Pana, póki kręci się ziemia!

Chcesz włączyć się w układanie utworu, podobnego do biblijnego Psalmu nr 119?

Zapraszam Cię do Szkoły Biblijnej. Naukę w niej można łączyć z nauką w innej szkole, studiowaniem, czy z pracą zawodową: zajęcia to 19 zjazdów w soboty. Inauguracja nowego roku szkolnego: 4 października.
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie www.cme.org.pl

Być może nie uda się nam ułożyć psalmu, liczącego 176 wersów, bo to niełatwa sztuka. Ale jednego możesz być pewna/pewien: w czasie zajęć spotkasz się z ludźmi, którzy chcą odkrywać, co Bóg objawia o sobie, swoich planach, o życiu, jego sensie i celu, o nas, o naszym powołaniu i przeznaczeniu.

Jeden z wersów Psalmu 119 zawiera wyznanie:

W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.

O to chodzi! Chodzi o serce! Jeśli weźmiemy sobie do serca Boże Słowo, będzie ono kształtowało nasz sposób myślenia i postępowania, tak, że będziemy mieli szansę życia zgodnego z Bożymi zamiarami, Bożą wolą. Grzech, to życie „po swojemu”. Nie ma ważniejszego i wspanialszego zadania, niż odkrywanie Bożej drogi życia.

 

serdecznie pozdrawiam

Marek Cieślar

 

 


Nasi partnerzy