1.5

Dziś, w trakcie 10. już zjazdu, studenci Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie wysłuchają wykładów Marka Cieślara z Ewangelii Łukasza i wykładów ks. Bartosza Cieślara z Księgi Wyjścia, napiszą też egzamin z Ewangelii Mateusza.

Już ponad 30 osób zapisało się na Fajny! obóz młodzieżowy 2020. Dziękujemy, że wybraliście nasz obóz! My pracujemy nad programem i poszukujemy do kadry osoby z zainteresowaniami… aktorskimi.

Pracujemy nad programem Bezsennej nocy. W tym roku spotykamy się 11 kwietnia w Goleszowie o godzinie 20.00.

Nasi partnerzy