1.5

Przykład Jezusa inspiruje nas i motywuje do pomagania wszystkim, niezależnie od statusu społecznego, wyznania, płci czy wieku. Mamy nadzieję, że motywuje także Ciebie. Możemy działać wspólnie.

Zachęcamy do modlitwy w dzisiejszą – pierwszą niedzielę okresu pasyjnego: Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze /Hbr 4,16/.

Za nami Diecezjalny Zjazd Konfirmantów w Bielsku-Białej. Ze względu w zaangażowanie w organizację wydarzenia był to także intensywny czas dla nas.

Nasi partnerzy