1.5

Pierwsze dni listopada to dni refleksji, zadumy. Wspominamy tych, którzy odeszli, zastanawiamy się nad przemijaniem, modlimy się.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym składzie Rada CME ukonstytuowała się: prezesem rady został biskup ks. Jerzy Samiec, a sekretarzem ks. Marcin Podżorski. Pozostałymi członkami Rady CME są bp dr Marian Niemiec, Daniel Anweiler i Jan Macura.  Rada zatwierdziła plan pracy CME na 2019 rok.

Historia uzdrowienia sługi setnika i fragment Listu do Rzymian [13,7] – oto dwa główne wątki najbliższej szkółki niedzielnej. Szczegóły w konspekcie z załącznikiem.

Nasi partnerzy